Građani koji dobivaju socijalnu pomoć ili zadovoljavaju uvjete koje je Vlada odredila oprostom duga od sutra mogu predati zahjeve za otpis dugova.

Na internetskim stranicama FINE građanima su od jučer dostupni svi podaci vezani uz otpis dugova ili odgodu ovrha. Uz to, tamo se nalaze i svi potrebni dokumenti i obrasci za taj postupak.

Procjenjuje se da je takvih građana otprilike 60 tisuća. Zahtjev za otpis duga mogli su podnijeti samo građani čiji je račun blokiran dulje od 360 dana, i to do 30. rujna prošle godine, a njihov sveukupni dug ne prelazi 35 tisuća kuna.