Konferencija "Siromaštvo i ljudska prava osoba s iskustvom života u siromaštvu" održana je u prostorijama Kuće Europe u Zagrebu u organizaciji Hrvatske mreža protiv siromaštva i uz podršku Predstavništva Europske komisije u Zagrebu. Konferencija je okupila sudionike iz civilnog društva i javnog sektora, poslodavca i sindikata.

 

Cilj konferencije bio je potaknuti širu raspravu o dimenzijama siromaštva i socijalne isključenosti s kojom se suočavaju građani Republike Hrvatske i Europske unije te otvoriti kontinuirani ciklus konzultacija između relevantnih dionika u Republici Hrvatskoj o dimenzijama siromaštva i socijalne isključenosti s osvrtom na širi europski kontekst borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti kao i specifičnosti mjera socijalne politike u Republici Hrvatskoj.

 

Sudionike je u ime organizatora pozdravio prof. dr. sc. Nino Žganec, predsjednik Hrvatske mreže protiv siromaštva koji je ukratko predstavio ulogu Hrvatske mreže protiv siromaštva. Posebni gosti konferencije bili su gđa. dr. Barbara Helfferich, direktorica Europske mreže protiv siromaštva te dr. Krizstina Jasz, koordinatorica nadzornog odbora Mađarske mreže protiv siromaštva, a posebna zanimljivost konferencija očitovala se u prenošenju konkretnih iskustava osoba pogođenih siromaštvom. U okviru panel diskusije koja je organizirana u drugom djelu konferencije, učestvovao je i g. Hrvoje Sadarić, pomoćnik ministrice za socijalnu politiku, strategiju i mlade koji je predstavo socijalne politike ministarstva.

 

Sudionicima se obratio i voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj g. Branko Baričević koji je istaknuo da je Europska komisija prepoznala važnost borbe protiv siromaštva kroz svoj Investicijski plan koji je usmjeren rješavanju uzroka i posljedica krize. Osim toga, 17. prosinca 2014. Europska komisija je prihvatila Hrvatski operativni program za Europski socijalni fond unutar kojega je kao specifičan prioritet određeno promicanje socijalne uključivosti, borbe protiv siromaštva i borbe protiv diskriminacije. Za te ciljeve predviđena su sredstva u iznosu od 328 milijuna eura u razdoblju od 2014.- 2020. Istovremeno Hrvatska će u istom razdoblju primiti 36,63 milijuna eura iz Fonda za europsku pomoć najugroženijima koji je Europska komisija pokrenula u financiranju materijalne pomoći najugroženijima u zemljama članicama EU pa tako i u Hrvatskoj. Ova sredstva utrošit će se za nabavku hrane, higijenskih sredstava i drugih osnovnih potrepština za najugroženije u Hrvatskoj.