ZADAR- Iz Gradskog proračuna u 2015. godini planirano je 525 tisuća kuna s koliko će se financirati političke stranke koje sudjeluju u Gradskom vijeću.

Vijeće broji 31 vijećnika, među kojima je deset žena. Stranka po svakom vijećniku dobiva 1.333 kuna mjesečno, a po vijećnici 1503 kuna. Tzv. ravnopravnost spolova nagrađuje se s 10 posto.

Uz novac koji ide strankama, vijećnici dobivaju mjesečnu naknadu od 1000 kuna, koja će od iduće godine, zbog štednje u proračunu biti prepolovljena.

- Ja sam već tražio da se vijećničke naknade ukinu, a na idućoj sjednici Gradskog vijeća podnijet ću amandman da se ukinu i te smanjene naknade kao i financiranje političkih stranaka u ovoj situaciji, najavio je Marko Pupić Bakrač. Jedan od njegovih zahtjeva odnosit će se i na odluku o smanjenju plaća zaposlenicima i dužnosnicima od tri odnosno pet posto. To nije nikakva ušteda a niti smanjenja plaća koje u drugim gradovima ide do 15 posto. Jer tri posto će se nadoknaditi kroz porezne olakšice, navodi vijećnik Akcije mladih i pita zbog čega bi se sve moralo prelomiti preko leđa građana.

Da je tom tako, dovoljno je pogledati u plan Gradskog proračuna za 2015. godinu u kojem je ove godine za plaće svih korisnika Gradskog proračuna izdvojeno 65.7 milijuna kuna, a za 2015. godinu ta se stavka povećava na 67.9 milijuna kuna. Isto je na ukupnoj poziciji rashoda za zaposlene koja je ove godine bila 78 milijuna kuna, a dogodine je planirana na 82.3 milijuna kuna.