Volonterski centar Zadar obilježio je  danas Međunarodni dan volontera.

Osim druženja, dodijeljene su i nagrade za volontere i organizacije koje su doprinijele razvoju i promociji volonterstva u 2014. godini. Za predani rad na području volontiranja nagrađena je Ivana Vinac, dobitnica ovogodišnje nagrade "Volonterska ruka". Trenutačno je pomoćnica u vrtiću dječaku s autizmom, a sudjelovala je u brojnim akcijama. Volontira u sklopu udruge FRAMA - franjevačka mladež. 


Volonterski centar nagradio je i Dom za odgoj djece i mladeži koji spretno organizira 38 volontera, a samo ove godine odradili su preko 800 volonterskih sati.
Brojni durgi volonteri i organizcaije dobili su plakete priznanja za svoj rad. U Zadarskoj županiji aktivnih je preko šest stotina volontera. Voditelj Volonterskog centra Zadra Josip Vidov zadovoljan je brojem volontera, no nedostaju koordinatora koji bi vodili određene projekte.