Na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. rujna 2014. godine, Upravno vijeće INOVAcije je na temelju razmotrene natječajne dokumentacije, jednoglasno odlučilo imenovati Vedranu Kevrić, dipl. oec. ravnateljicom Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija za predstojeće četverogodišnje razdoblje.

Vedrana Kevrić diplomirana je ekonomistica iz Zadra sa 22 godine radnog iskustva u struci od čega 18 godina na rukovodećim pozicijama (rukovoditeljica financijske podrške „Pliva"d.d., pomoćnica direktorice Razvojne agencije Zadarske županije) , sa 6 godina radnog iskustva na pripremi EU projekata te C1 razinom znanja engleskog jezika (visoka aktivna razina) kao i poznavanjem portugalskog, francuskog i njemačkog jezika. 

Pri donošenju odluke, svi su se članovi Upravnog vijeća složili da je dosadašnji rad kandidatkinje kvalitetan i sveobuhvatan. Uzimajući u obzir savjesno i odgovorno vođenje razvojnih projekata i sudjelovanja u izradi strateških dokumenata te iskustvo u gospodarstvu, razvidno je da posjeduje sposobnosti tražene u natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija. 

Na raspisani natječaj, unutar natječajnog roka, pristigla je jedna prijava.