Carska fontana je izgrađena 1546. godine, a služila je za opskrbu vodom brodova i mjesnog stanovništva. Nalazi se na obali gradske četvrti Arbanasi uz šetalište Kolovare.

Fontana je temeljito renovirana u 18. stoljeću kada je ispred nje sagrađen kameni gat za pristajanje brodova.

Fontana je kružna građevina presvođena kupolom od opeke promjera 880 cm i visoka je 795 cm. Njezin zidni plašt je na dijelu prema moru otvoren stupovima i lukovima od fino klesanog kamena. U sredini se nalazi zdenac u obliku nepravilnog osmerokuta, dok se ispred fontane nastavlja kameno popločenje gata (mula) koji s njom čini jedinstvenu cjelinu.

Fontana je svojom slavom i ljepotom nadahnula i renesansne književnike Petra Zoranića i Jurja Barakovića, pa o ovom zaštićenom spomeniku kulture možemo čitati u njihovim djelima.

Sve ovo o Carskoj fontani može se pročitati na službenim stranicama Turističke zajednice grada Zadra, no kada stignete do fontane dočekat će vas ruglo.

U fontanu se bacaju boce, čaše, prazne kutije cigareta. Voda je ustajala, okoliš neuredan, onečišćen. I sve to na korak od mora, u blizini prepunih ugostiteljskih objekata, u  prepoznatljivom zadarskom zdanju.

Mjesni odbor Arbanasi, Grad Zadar, komunalne službe trebali bi učiniti svoj dio posla, a neodgovorni pojednici preispitati sebe i svoj odnos prema gradu.

Zadrani razmislite, čiji je Zadar?