Slabo će se u Dalmaciji obnoviti fasade i krovovi kuća uz nepovratna sredstva koje dijeli država, a što se primamljivo reklamira na TV programima. Iako na reklami sve izgleda krajnje jednostavno - po principu dođi, pokucaj i uzmi novce, dobar dan, doviđenja - u stvarnosti, naravno, trnovit je put do nove lijepe fasade i manjih računa.

Prije svega, financiranje ide preko općina, gradova i županija koje se javljaju na natječaje koje raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Svi znamo da su proračuni većine jedinica lokalne samouprave, recimo to tako, tanki. Mali broj njih se stoga do sada uključivao na natječaje koje raspisuje Fond, većina financiranja takvih projekata ide preko Županije.

Uzaludni pozivi

Znači, procedura je da općina, grad ili županija ugovori sufinanciranje s Fondom, a onda jedinica lokalne samouprave raspisuje natječaj na koje se javljaju građani. Ovo objašnjenje dobili smo relativno brzo od strane Fonda, ali preko maila. Besplatni broj telefona koji se reklamira, 0800 200170, zaboravite. Nemoguće je dobiti bilo koga, izbacuje čim nazovete, a uz isprike iz Fonda pojašnjavaju kako je interes građana toliki da linija puca. No, mailom smo odgovor dobili sasvim brzo.

- Program obnove obiteljskih kuća provodi Fond, ali u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Natječaje za građane raspisuju općine, gradovi ili županije i njima se prijavljujete za sredstva. Pokušajte se raspitati direktno u županiji ili gradu ovisno o lokaciji Vašeg objekta, kako biste vidjeli kada se planira natječaj i koji bi trebali biti uvjeti.

Općine zatečene

I tako smo krenuli nazivati jedinice lokalne samouprave odabrane metodom eci-peci-pec. Prije svega, valja naglasiti da je redom riječ o ljubaznim ljudima s kojima smo razgovarali, voljnima da pomognu i pojasne stvari. Istovremeno, i prilično realnim. Svi upućuju na natječaje koje će raspisati Županija, koja ima veći proračun pa može osigurati i veće sufinanciranje.

Recimo, općina Dicmo:

- Nemamo ništa vezano uz Općinu - kaže službenica koja se javila na telefon. Pročelnik je na godišnjem odmoru.
Predviđena su sredstva za cijelu Hrvatsku, mi nismo bili u planu. Možda najbolje da nazovete kada se načelnik vrati s godišnjeg.

Slična priča i u općini Hrvace:

- Nismo uputili javni poziv, ali najbolje da pratite stranice grada Sinja, sve što Vam tamo piše vrijedi i za nas. Morate imati određeno učešće, ali morate imati i čiste papire - pojašnjavaju nam u Općini Hrvace.

U Općini Lokvičići kažu da im se nitko još nije javio oko ovog projekta, nisu ni upoznati s projektom, no obećali su nam da će se upoznati s procedurom u dan- dva, pa da se javimo sljedeći tjedan.
Kažu nam ni da se ni susjedne općine nisu baš usrećile s novcima Fonda.

U općini Zagvozd također nam kažu kako nisu ušli u program, te nam savjetuju da bi trebalo pratiti stranice Županije i njihove natječaje.

Čisti papiri

Tako na kraju dolazimo do Županije. Prvi natječaj zaključen je u svibnju, uskoro bi trebao krenuti novi, kaže Ranko Vujčić, iz Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i europske integracije Splitsko-dalmatinske županije.

No, nekoliko je problema koji provođenje ovog projekta u Dalmaciji prilično otežavaju. Prije svega, potrebni su čisti papiri, i vlasnički, i građevinski. Nije dovoljno da je kuća u postupku legalizacije, mora biti legalizirana, odnosno s uporabnom dozvolom.

Drugi je problem sama definicija kuće. Kuća je, po pravilima Fonda, objekt do građevinske bruto površine od 400 kvadrata, koja je u cijelosti namijenjena stanovanju i s najviše dvije stambene jedinice.

Poznavajući modernu arhitekturu Dalmacije s kraja 20. stoljeća, mogli bismo reći, da malo koja kuća zadovoljava ovim uvjetima - osim po lošoj termo i ostaloj izolaciji. Malo koja ima manje od dva-tri kata, a osobito je malo onih koje imaju najviše dvije stambene jedinice. Osim toga, podnositelj zahtjeva mora imati prijavljeno prebivalište u kući koju obnavlja. Što se tiče Splitsko-dalmatinske županije, na natječaju u svibnju podnesen je 21 zahtjev za obnovu fasade, od kojih je 16 odobreno.

Procedura

- FOND odobri sufinanciranje županiji/gradu/općini koje su iskazale interes
- Nakon dobivanja rješenja od FONDA županija/grad/općina raspisuju natječaj za svoje područje
- Zaprimljene zahtjeve građana sukladno javnom pozivu obrađuje povjerenstvo i odobrava sredstva za povećanje energetske učinkovitosti

Iznosi

Različit je iznos koji država nepovratno sufinancira s obzirom na kategoriju i položaj kuće:
do 80 posto, ali ne više od 60 tisuća kuna mogu dobiti vlasnici čiji su objekti na slabo razvijenim područjima, područjima posebne državne skrbi i u prvoj skupini otoka;
do 60 posto, i ne više od 45 tisuća kuna objekti u drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području;
do 40 posto, ne više od 30.000 kn kuće na ostalim područjima

Statistika

40,03 posto kuća izgrađeno je od 1961. do 1980. godine
16,06 posto obiteljskih kuća u Hrvatskoj izgrađeno je od 1981. do 1990. godine