Od 64 uzorka sladoleda i 21 uzorka kolača, koliko su ih sanitarni inspektori uzeli u Zadarskoj županiji do sredine srpnja, prema mikrobiološkim kriterijima za hranu neispravno je bilo šest uzoraka sladoleda i jedan uzorak kolača, doznaje Zadarski list iz Ministarstva zdravlja.

- Pri tome je važno napomenuti da u nijednom od tih sedam neispravnih uzoraka nisu nađeni patogeni mikroorganizmi koji bi mogli uzrokovati ozbiljnija trovanja hranom, odnosno štetno djelovati na zdravlje konzumenata, već se je uglavnom radilo o neispravnosti zbog manje bitnih parametara, kao što je npr. povećan ukupan broj aerobnih mikroorganizama, poručio je glasnogovornik ministarstva Josip Jagić.

Objekti za proizvodnju sladoleda i kolača kao i slastičarnice visoko su na listi prioriteta kod planiranja i provedbe službenih kontrola na području sigurnosti hrane, poručuju iz ministarstva.