Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) održalo je danas svoju 67. redovnu sjednicu.

U nastavku donosimo najvažnije zaključke i odluke sa sjednice Upravnog vijeća, kao i dodatnu obavijest za poslodavce o pojednostavljenoj prijavi na obvezno zdravstveno osiguranje.

HZZO je proveo postupak godišnjeg izračuna cijena lijekova na veliko koji se nalaze na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova HZZO-a, prema Pravilniku o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko. Godišnjim izračunom cijene su snižene za ukupno 660 oblika lijekova a dodatno je s dopunske liste lijekova premješteno na osnovnu listu 38 oblika lijekova (čime je nestala doplata za osigurane osobe).
Ovim izračunom, ostvarena je značajna ušteda koja će omogućiti da se na liste lijekova uvrste novi lijekovi i njihovi novi oblici u korist svih osiguranika HZZO-a, a s ciljem veće dostupnosti i bolje kvalitete zdravstvene zaštite, kao i produljenja životnog vijeka.

 

Radi financiranja pripravničkog staža HZZO će provesti 2. Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije u 2014. godini, a broj

slobodnih pripravničkih mjesta utvrdit će se na osnovi podataka pribavljenih od strane ugovornih zdravstvenih ustanova.
Za provođenje pripravničkog staža u poliklinikama i ljekarničkim zdravstvenim ustanovama, čiji su osnivači pravne i fizičke osobe te kod privatnih zdravstvenih radnika kandidati će se moći opredijeliti prema vlastitom izboru.

Novi način ostvarivanja prava na baterije

Na snagu stupa novi način ostvarivanja prava na baterije za slušna pomagala. HZZO je proveo Javnu nabavu baterija za slušna pomagala i sklopio ugovor s najpovoljnijim isporučiteljem baterija, te time uštedio značajna novčana sredstva. Pravo na baterije i dalje ostvaruju osigurane osobe do 18. godina života starosti i osigurane osobe iznad 18. godina života koje su na redovnom školovanju. Baterije propisuje izabrani doktor, prema količinama i za razdoblje kako je to utvrđeno u Popisu pomagala. Baterije se isporučuju u Regionalnim uredima/Područnim službama HZZO-a. Prilikom svakog preuzimanja nove tromjesečne količine baterija potrebno je vratiti HZZO-u iskorištene baterije kako bi se na ekološki prihvatljiv način zbrinule.
U Popis pomagala, koji je sastavni dio Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, uvrštena su nova istovrsna pomagala, kao npr. obloge za rane, inzulinski injektori, vrećice za urin i kateteri, čija je cijena 10% niža od važeće cijene u Popisu pomagala.

Pravo na primarnu laboratorijsku dijagnostiku izvan mjesta prebivališta

Osigurana osoba, koja privremeno boravi izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta (npr. službeni put, godišnji odmor) ima pravo u slučaju akutnih stanja npr. traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje i sl. koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu, osim utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad, kod bilo kojeg ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite u mjestu privremenog boravišta, u istom opsegu kao i kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite (lijekove propisane na e-recept i primarnu laboratorijsku dijagnostiku propisanu na e-uputnicu za primarni laboratorij).
Kako bi se osiguranim osobama osiguralo pravo na primarnu laboratorijsku dijagnostiku izvan mjesta prebivališta, HZZO je utvrdio određeni broj laboratorijskih postupaka u svrhu dijagnosticiranja i zbrinjavanja akutnih stanja npr. traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje i sl.

Pojednostavljena prijava na obvezno zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i HZZO uspostavili su razmjenu, odnosno preuzimanje podataka u elektroničkom obliku koji se odnose na činjenice o radnopravnom statusu osiguranika, odnosno o statusu osiguranja i za one koji u obveznom mirovinskom osiguranju nisu na temelju radnog odnosa.
Povezivanjem sustava HZMO-a i HZZO-a, te preuzimanjem podataka, olakšava se postupak prijavljivanja u zdravstveni sustav tako da obveznici više ne moraju podnositi dvije prijave u dva sustava, nego samo jednu prijavu u mirovinski sustav.
Na taj način pojednostavljeno je podnošenje prijave u sustave. Prijavom u sustav mirovinskog osiguranja u roku od 24 sata poslodavci više nisu obvezni podnositi prijavu i u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja.