ZADAR- Kulturno-umjetnička udruga ''Vicko Zmajević'' Zadar - Arbanasi, i ŠRD ''Bregdeti-Arbanasi'' - Zadar, organiziraju akciju čišćenja Fontane i okoliša na Karmi u Arbanasima, u subotu će  od  8 sati nadalje, sve u suradnji sa gradskim tvrtkama Nasadi  i Čistoća, kao i Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Zadra.

Cilj akcije je očuvanje vrijedne kulturne baštine Grada i zadarskih Arbanasa. Fontana je izgrađena davne 1546. godine a služila je za opskbu vodom brodova i stanovništva. Sada, iako nije u funkciji, fontana predstavlja jedan od simbola Grada i gradske četvrti Arbanasi, te je, s obzirom na protek vremena, neodržavanje, devastaciju i propadanje, nužna ne samo akcija koju će provesti udruge, već i sanacija od strane nadležnih vlasti, za koju se mještani Arbanasa nadaju da će u skoro vrijeme biti provedena. Po tom se pitanju uspostavila suradnja sa Gradom, koji je pokazao spremnost u pogledu rješavanja tog pitanja.

PS - Prema informacijama kojima raspolažemo, predviđa se i prisutnost našeg Gradonačelnika, s obzirom da je fontana u neposrednoj blizini njegova prebivališta, te da je pokazao interes za akciju