U subotu, 7. lipnja 2014. u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru održat će se dvije promocije diplomiranih studenata i magistara različitih struka.

Prva promocija započinje u 11.00 sati kada će u zvanje više stručne spreme biti promoviran jedan kandidat, u zvanje visoke stručne spreme devet kandidata, a u magistre različitih struka bit će promovirano 76 kandidata.PROMOCIJA 7. lipnja 2014. - 11 sati

IVAN ANDABAK MAGISTAR POVIJESTI
MAGISTAR ETNOLOGIJE

MARICA BABIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

SANDRA BAREŠIN MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA ETNOLOGIJE

MATEJA BARIČEVIĆ MAGISTRA ARHEOLOGIJE

MARIJANA BEGOVIĆ MAGISTRA ARHEOLOGIJE
MAGISTRA POVIJESTI

MARIJANA BEGOVIĆ MAGISTRA ARHEOLOGIJE

INES BEŠIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

KLASA: 602-04/14-12/09
URBROJ: 2198-1-79-14/14-01 ZRINKO BLAŽEKOVIĆ MAGISTAR PEDAGOGIJE
MAGISTAR SOCIOLOGIJE

KLASA: 602-04/14-12/10
URBROJ: 2198-1-79-14/14-01 IRINA BOBAN MAGISTRA EDUKACIJE FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA EDUKACIJE NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

LJUBICA BORIĆ MAGISTRA PEDAGOGIJE
MAGISTRA EDUKACIJE FILOZOFIJE

KLASA: 602-04/14-12/12
URBROJ: 2198-1-79-14/14-01 MARIN BORZIĆ MAGISTAR EDUKACIJE GEOGRAFIJE
MAGISTAR ETNOLOGIJE

IRENA BOŽINOVIĆ MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA EDUKACIJE RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

IVAN BUJADINOVIĆ MAGISTAR GEOGRAFIJE

ANDREA BUŠKULIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

MARIJANA CIGIĆ MAGISTRA PEDAGOGIJE
MAGISTRA SOCIOLOGIJE

IVANA ČAVLINA MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANA ĆATO MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANDREA DEKLIĆ MAGISTAR GEOGRAFIJE

BARBARA DŽANKO MAGISTRA EDUKACIJE GEOGRAFIJE
MAGISTRA EDUKACIJE RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

MAJA FABIJANIĆ MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

DANIJELA GLUŠČEVIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA (i)

NIKOLINA GRCIĆ MAGISTRA EDUKACIJE RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANA GUDELJ MAGISTRA EDUKACIJE ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE

MARIJA HORVATINOVIĆ MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

ANA JERAS MAGISTRA EKONOMIJE (men)

ANDREA JERKUŠIĆ MAGISTRA ARHEOLOGIJE
MAGISTRA EDUKACIJE FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANDREA JERKUŠIĆ MAGISTRA ARHEOLOGIJE

JOSIP JOLIĆ MAGISTAR EDUKACIJE NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTAR EDUKACIJE GEOGRAFIJE

SANDA JOVIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

MARKO KLANAC MAGISTAR EKONOMIJE (men)

MARINA KOSOVIĆ MAGISTRA LINGVISTIKE
MAGISTRA EDUKACIJE ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

DORA KOVAČEVIĆ MAGISTRA LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE

NIVES KRANJEC MAGISTRA EDUKACIJE GEOGRAFIJE
MAGISTRA POVIJESTI

SANJA KRKA MAGISTRA EKONOMIJE (pod)

NORA KULUZ MAGISTRA ETNOLOGIJE
MAGISTRA EDUKACIJE FILOZOFIJE

MARINA LOVRIĆ MAGISTRA ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA EDUKACIJE RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

VEDRAN LOVRIN MAGISTAR EKONOMIJE (men)

KATARINA MAGLOV MAGISTRA PEDAGOGIJE
MAGISTRA SOCIOLOGIJE

MARIJA MALKOČ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

TOME MARELIĆ MAGISTAR GEOGRAFIJE

JOSIPA MARKETIN MAGISTRA EKONOMIJE (pod)

ANAMARIA MARUŠIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

IVONA MATIĆ MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

DUNJA MEŠEG MAGISTRA EKONOMIJE (men)

KREŠIMIR MIJIĆ MAGISTAR ARHEOLOGIJE
MAGISTAR POVIJESTI

KREŠIMIR MIJIĆ MAGISTAR ARHEOLOGIJE

BRANKA MIKAČEVIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA (i)

BLERINA MORINA MAGISTRA EKONOMIJE (men)

DANIEL MULAHMETOVIĆ MAGISTAR EKONOMIJE (men)

GABRIJELA NIKOLIĆ MAGISTRA EDUKACIJE NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA PEDAGOGIJE

IVA OBRADOVIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (pod)

MARIJANA OSTOJIĆ MAGISTRA EDUKACIJE ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA EDUKACIJE NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

NIVES PAŠKOV MILOŠEVIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA (i)

MATEA PAVLOVIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

MATILDA PEDIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (pod)

IVANA PELJUŠIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

DUBRAVKA PETRIČEVIĆ MAGISTRA EDUKACIJE RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE

MARIJA PLAVČIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

ANJA POSAVEC MAGISTRA PEDAGOGIJE
MAGISTRA SOCIOLOGIJE

ELVIRA RUDIĆ MAGISTRA PEDAGOGIJE
MAGISTRA SOCIOLOGIJE

BORIS RUTIĆ MAGISTAR SOCIOLOGIJE
MAGISTAR PEDAGOGIJE

SANDRA SERTIĆ MAGISTRA ROMANISTIKE
MAGISTRA EDUKACIJE ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

DOMINIK SIKIRIĆ MAGISTAR EKONOMIJE (men)

TEA STRIKOMAN MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

NATAŠA ŠALIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (pod)

KRISTINA ŠARIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

ANAMARIJA ŠILOVIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

FRENKI ŠIMUNOV MAGISTAR EKONOMIJE (men)

ANA ŠITINA MAGISTRA POVIJESTI UMJETNOSTI

KATARINA ŠOŠA MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA PEDAGOGIJE

IVANA ŠULJIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

OLJA TRNINIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

MARIJANA TROJAN MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

LUKA TURČINOV MAGISTAR EKONOMIJE (men)

SANJA TUTIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

TOMISLAV ZOJČESKI MAGISTAR ARHEOLOGIJE

MARIJA ZUJIĆ ŠKARA MAGISTRA EKONOMIJE (men)

MIRELA BAJLOVIĆ PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR SOCIOLOGIJE

LJUBICA ČARIJA PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI

MARTINA DROBNAK PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

MAGDALENA GLAVIĆ PROFESOR TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
DIPLOMIRANI ARHEOLOG

EMILA KOŠTIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

EVA MATIJEVIĆ ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

JELENA PERANIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

SANJA ROZGA DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI
PROFESOR PEDAGOGIJE

DARIA SINOVČIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

SANJA ŽIROVČIĆ DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI
PROFESOR SOCIOLOGIJE

Druga promocija započinje u 13.00 sati. Na promociji će devet kandidata biti promovirano u zvanje visoke stručne spreme, a 79 kandidata u magistre različitih struka.

LOREA AJANIĆ MAGISTRA ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGSITRA EDUKACIJE NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

IVANA BABIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANTONIJA BAŠIĆ MAGISTRA PEDAGOGIJE
MAGISTRA SOCIOLOGIJE

IVAN BEBEK MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

IVANA BEGOVIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

KATARINA BELIĆ MAGISTRA NOVINARSTVA I ODNOSA S JAVNOSTIMA

MAIDA BILKIĆ MAGISTRA LINGVISTIKE

MAJA BIONDIĆ MAGISTRA ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA PEDAGOGIJE

DAJANA BISTRIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

ANA BOTUNAC MAGISTRA EKONOMIJE (men)

JELENA BRAČIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

ANĐELA BRALIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

ANTONIJA BRALIĆ MAGISTRA EDUKACIJE FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE

KRISTINA BRZOJA MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

NIKICA BUŠLJETA MAGISTAR EKOLOGIJE U KULTURI I TURIZMU

MARIJA COLIĆ MAGISTRA PSIHOLOGIJE

ŽELJKA ČAČIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

BRANKA ČIMBUR MAGISTRA EKONOMIJE (men)

JELENA DAMJANOVIĆ MAGISTRA PSIHOLOGIJE

IVA DIKLIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

ANTONIJA DIVIĆ MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

MATEA DUKA MAGISTRA EKONOMIJE (pod)

IVANA DUMANIĆ MAGISTRA PSIHOLOGIJE

ANTONIJA FUZUL MAGISTRA EKONOMIJE (men)

LAURA GRDOVIĆ MAGISTRA PSIHOLOGIJE

IVANA JELINČIĆ MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA ETNOLOGIJE

ANAMARIJA JURJEVIĆ ŠUNIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

JOVANKA KABLAR MAGISTRA LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA EDUKACIJE RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANA KARAĐOLE MAGISTRA ARHEOLOGIJE

MARKO KATIĆ MAGISTAR EKONOMIJE (men)

VANA KLAIĆ MAGISTRA ARHEOLOGIJE

SANJA KNEŽEVIĆ MAGISTRA ARHEOLOGIJE
MAGISTRA RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

SANJA KNEŽEVIĆ MAGISTRA AHEOLOGIJE

ELENA KNEŽIĆ MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

KRISTINA KRAJINA MAGISTRA EKOLOGIJE U KULTURI I TURIZMU

JELENA KUIĆ MAGISTRA EDUKACIJE RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA EDUKACIJE FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANA KULONJA MAGISTRA EKONOMIJE (men)

ANITA LEPUR MAGSITRA EKONOMIJE (men)

KATARINA LEPUR MAGISTRA EKONOMIJE (men)

MARTA LISICA MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA EDUKACIJE ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

LOVRE LOVRENČIĆ MAGISTAR EKONOMIJE (pod)

PETRA MAGAŠ MAGISTRA ETNOLOGIJE
MAGISTRA SOCIOLOGIJE

MIA MAJNARIĆ MAGISTRA NOVINARSTVA I ODNOSA S JAVNOSTIMA

ANDREA MALOČA MAGISTRA EDUKACIJE GEOGRAFIJE
MAGISTRA POVIJESTI

ANTE MANDIĆ MAGISTAR KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

MATEA MARČINOVIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

IVANA MARINČIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA (i)

SAŠA MARINOVIĆ MAGISTAR PEDAGOGIJE
MAGISTAR EDUKACIJE FILOZOFIJE

TOMISLAV MATEŠIĆ MAGISTAR EDUKACIJE ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTAR PEDAGOGIJE

NEVENA MATIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

MARKO MIKULIĆ MAGISTAR EKONOMIJE (men)

IVA MILIN MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

IVANA NIKŠIĆ ŠULENTIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA (i)

ANTONIJA PAŠALIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

SARA PETROV MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA PEDAGOGIJE

IVA PILIŽOTA MAGISTRA ETNOLOGIJE
MAGISTRA RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

TONČICA RAKELA MAGISTRA NOVINARSTVA I ODNOSA S JAVNOSTIMA

ANA ROGIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

ANA RONČEVIĆ MAGISTRA EKONOMIJE (men)

JASMINKA RUKAVINA MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA (i)

ŽELJANA SERDAREVIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA (i)

SANDRA SMILJIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

NIKOLINA STEPAN MAGISTRA ARHEOLOGIJE

MARIJA STRENJA MAGISTRA EKONOMIJE (men)

INES SUČIĆ MAGISTRA EDUKACIJE NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA EDUKACIJE FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

MARA SURAĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

 ANTE SUŠAC MAGISTAR KNJIŽNIČARSTVA (i)

ANDREA ŠEVELJ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

MONIKA ŠILJEG MAGISTRA EKONOMIJE (pod)

MARIN TOKIĆ MAGISTAR SOCIOLOGIJE
MAGISTAR ETNOLOGIJE

ANDREA TUCAKOVIĆ MAGISTRA PSIHOLOGIJE

SANJA TUNJIĆ MAGISTRA SOCIOLOGIJE
MAGISTRA PEDAGOGIJE

TEA VIDAIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

IGOR ZDENČANOVIĆ MAGISTAR EDUKACIJE GEOGRAFIJE
MAGISTAR LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

BARBARA ZEČEVIĆ MAGISTRA EDUKACIJE NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTIŽ
MAGISTRA PEDAGOGIJE

VALENTINA ZOVIĆ MAGISTRA LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA GRČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

NADA ŽAKULA MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

AMANDA ŽILIĆ MAGISTRA EDUKACIJE NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA EDUKACIJE FILOZOFIJE

MARIJANA ŽILIĆ MAGISTRA EKONOMIJE

LJERKA ANIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG


DUŠKA BOGDAN DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

IVANA JENJIĆ DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI
PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

SILVI KONČURAT PROFESOR RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

VANA KOVAČIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

MARINA KNEZOVIĆ PROFESOR POVIJESTI
PROFESOR LATINSKOG JEZIKA I RIMSKE KNJIŽEVNOSTI

ŽELJKA KNEŽEVIĆ PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR SOCIOLOGIJE

ANA KRSTULOVIĆ PROFESOR GRČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR LATINSKOG JEZIKA I RIMSKE KNJIŽEVNOSTI

MARIJANA MLADIN BAŠIĆ PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI