ZADAR- Gradsko vijeće prihvatilo je odluku kojom se u sklopu trećih izmjena DPU Vitrenjak omogućava vlasniku parcele da zadrži dio terene namijenjen za zelenu površinu, a Grad Zadar od njih neće morati otkupiti tu parcelu.

Sama parcele prema važećem Prostornom planu namijenjena je izgradnji manjeg obiteljskog hotela. Nalazi se uz Obalu kneza Trpimira, na granici s uvalom Dražanica i važećim DPU prema koje tvrtka Lignum gradi elitni stambeni kompleks.
Obzirom da je izmjene predložio izrađivač plana D&Z, u vlasništvu Zdravka Livakovića, a da su podnositelj zahtjeva uz Lignum i zastupnik vlasnika parcele Vedran Bakočević, sam gradonačelnik Božidar Kalmeta našao je za shodnim objasniti ono što, kako je rekao, očito nikome nije jasno. Grad je tu na dobitku, tvrdi Kalmeta, jer neće morati otkupljivati od vlasnika komad te parcele namijenjen za zelenu površinu. A to će ostati zelena površina, ustvrdio je Kalmeta na sjednici Gradskog vijeća.
Zamjenik pročelnika Matko Segarić je bio još nejasniji, kada je tumačeći tu intervenciju, kazao kako je to zelena površina u javnoj namjeni, dok se u uvali Dražanica nalazi unutar privatne parcela. Pa će se zelena površina iz DPU Vitrenjaka prebaciti u plan Dražanica, kazao je Segarić. 


Puno jasniji su bili vijećnici Akcije mladih Ante Rubeša i Marko Pupić Bakrač, koji su kazali kako se tu pogoduje vlasnicima budućeg hotela. A zna se tko gradi hotele u Zadru, istaknuo je Pupić Bakrač.


Zamjenik  pročelnika Segarić na takve primjedbe je kazao kako se stvaraju preduvjeti da hotel bude veći, a samim time će se zaposliti više ljudi. Dok je  gradonačelnik Kalmeta  ustvrdio kako je Grad Zadar doživio razvoj na izradi prostornih planova koji su prethodili investitorima!


Za izradu trećih izmjena DPU Vitrenjak odlukom je stavljen rok od svega 15 dana. U službenom objašnjenju odluke Gradskog vijeća