Da su ovih dana polagali pravu državnu maturu, zadarski gimnazijalci se ne bi "proslavili". Srećom, riječ je o rezultatima probne državne mature koju je prije desetak dana pisalo više od 1.500 učenika u osam hrvatskih gradova, a u organizaciji Učilišta Algebra. U Zadru je probnu maturu prijavilo 163, a polaganju je pristupilo 105 učenika, većinom gimnazijalca.

Zadrani uglavnom nisu pali ni na jednom predmetu, ali su dobili loše ocjene kad bi se uzimao kriterij ocjenjivanja koji je vrijedio prošle godine. Tako je općenito gledajući, ocjena iz hrvatskog jezika i književnosti na višoj, A razini za zadarske gimnazijalce bila - dovoljan, dok je za lakšu B razinu iz istog predmeta ocjena bila - dobar. Matematika koja je "izmučila" većinu hrvatskih gimnazijalaca i u zadarskom slučaju je bila poražavajuća. Naime, i za A i za B razinu ocjena je bila - dovoljan.

Nešto bolji rezultat zadarski su maturanti pokazali iz engleskog jezika pa je tako i na A razini, ali i na B razini, ocjena bila - dobar.