Zadarska županija, kao osnivač Zavoda za hitnu medicinu, daje suglasnost na odluku Upravnog vijeća te ustanove da se kupe četiri nova sanitetska vozila.


Radi se o investiciji od 1.286.000,00 s PDV-om. Polovica tog iznosa platit će se iz viška prihoda Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (600.000,00 kuna), dok će se druga polovica platiti sa stavke kapitalnih investicija proračuna Zadarske županije.