U četvrtak će se održati predavanje Menopauza: razotkriveni mitovi i skrivene tajne.

O toj temi govorit će  dr.sc. Petar Lozo, u okviru redovite mjesečne tribine Četvrtkom do zdravlja.
Organizator je Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije, a početak u 18 sati.