ZADAR- Kao vlasnik svih osnovnih škola Grad Zadar ove godine od Države dobiva 9.8 milijuna kuna tzv. decentraliziranog novca za njihovo funkcioniranje.

Tom iznosu Grad će ove godine pridodati 2.2 milijuna kuna iz gradske blagajne kako bi se u školama održao potreban standard, istaknuo je pročelnik Joso Nekić.
Nema tome davno kako je za govornicom Gradskog vijeća donedavna nastavnica u školi Šimuna Kožičića Benje, SDP-ova gradska vijećnica Irena Dragić upozorila na zastarjele instalacije u toj školi, a zbog čega su i povećani troškovi održavanja. Prema prijedlogu iz te škole koji je usvojen u resornom odjelu ove se godine namjerava napraviti generalni remont tih instalacija za što se planira potrošiti 627 tisuća kuna. 


To je ujedno najveći iznos za radove u devet zadarskih škola. Za buduće škole n Novom Bokanjcu i na Crvenim kućama planiraju se tek izrade studija izvodljivosti za 160 tisuća kuna. Do kraja lipnja tim bi studijama bila kompletirana sva dokumentacija za nominaciju tih projekata prema EU fondovima, najavio je Nekić.
Prema evidenciji troškova za dosadašnje projekte najviše, čak 3.2 milijuna kuna otišlo je školi Bartula Kašića (uključujući i ovogodišnjih 160 tisuća kuna za radove na fasadi) , a dok će u OŠ Petar Preradović investicija biti zaokružena na 1.5 milijuna kuna.
Ove godine ta će škola dobiti 300 tisuća kuna za rekonstrukciju fasade i vanjske stolarije. Za istu namjenu školi Stanove isplatit će se 260 tisuća kuna, a OŠ Šime Budinić 280 tisuća kuna.
Najnovijoj zadarskoj školi Zadarski otoci namijenjeno je tek 50 tisuća kuna za uredsku opremu i namještaj. Ostalim školama za tu namjenu daje se nešto manje novaca.