Nakon analize nekoliko desetaka tisuća ocjena i komentara s internetskog portala Najdoktor.com, objavljujemo popis liječnika i stomatologa koje hrvatski pacijenti najviše cijene i preporučuju.

Na popis su uvršteni liječnici i stomatolozi koji imaju prosječnu ocjenu 4,0 ili veću (skala od 1 do 5), imaju najmanje 10 ocjena te pretežno pozitivne i konstruktivne komentare.

Na popisu se nalaze liječnici gotovo svih specijalizacija, a prema očekivanjima, najviše je ginekologa, stomatologa i liječnika obiteljske medicine. Osim s već dobro poznatim liječnicima pacijenti su pokazali zadovoljstvo i brojnim drugim, manje poznatim ali isto tako kvalitetnim liječnicima. Najbolji liječnici po preporukama pacijenata - Najdoktor.com

Popis po specijalizacijama:

Dermatovenerologija: Lucija Vanjaka Rogošić - Split, Krešimir Kostović - Zagreb
Dječja kirurgija: Zenon Pogorelić - Split, Antun Kljenak, Zoran Bahtijarević - Zagreb, Nado Bukvić - Rijeka, Dalibor Divković - Osijek,
Endokrinologija: Gorana Mirošević, Josip Žmire, Darko Kaštelan - Zagreb
Fizijatrija: Mirjana Jukica - Split, Stjepko Bućan, Dragica Lekić, Blaženka Nekić - Zagreb
Gastroentorologija: Silvija Čuković Čavka, Davor Radić, Tajana Filipec Kanižaj - Zagreb, Miloš Lalovac - Dubrovnik
Ginekologija: Tihana Mazalin, Ante Vuković, Mislav Herman, Antun Balaša, Snježana Belak, Boris Franulović, Nataša Mihelčić Labura, Sanja Boras, Nataša Šemnički, Irena Belić, Ivan Bolanča, Milan Kos, Držislav Kalafatić, Erden Radončić, Martina Ujević, Miro Šimun Alebić, Mario Podgajski, Ulla Marton, Dario Majnarić, Josip Valetić, Berivoj Mišković, Renata Dragun, Marina Šprem Goldštajn, Tomislav Čanić, Đurđa Žigmundovac Klaić, Zdravko Jeleković, Neven Tučkar, Jasenka Grujić Koračin, Dubravko Barišić, Darko Husar, Dražen Butorac, Ilija Alvir, Goran Vujić, Ratko Matijević, Mario Ćurić, Dubravka Dedeić, Tomislav Hafner, Nassabain Khaled, Dražen Lučinger, Zlatko Topalović, Vito Starčević, Ivan Grbavac, Danka Mirić Tešanić, Darko Tomica, Alenka Sirovec, Mario Kerner, Snježana Škrablin, Višnja Tadić - Zagreb
Jelena Marušić, Dino Markovina, Tanja Vukušić, Tihomir Bušić, Martina Šunj, Ante Radić, Vladimir Šparac, Teo Budimir, Vedran Hrboka - Split
Ivan Saftić, Miodrag Vezmar, Hrvoje Vlašić, Aleks Finderle - Rijeka
Mirjana Rubin, Andrijana Muller Vranješ, Renata Bečarević, Mirjana Jakobović - Osijek
Ivan Vlastelić - Crikvenica; Zoran Cikatić, Zoran Tešanović, Marko Gardašanić - Dubrovnik
Darko Gusić - Gospić; Duško Pall, Robert Živčić, Nikola Tuškan - Karlovac; Krešimir Musić - Požega; Nenad Škvorc - Samobor; Željko Blažinkov,
Jozo Brnić, Filomena Tolić Kovačić, Tomislav Grgurević - Slavonski Brod; Borislav Dokuzović, Hrvoje Brijačak - Varaždin; Josip Tonković - Virovitica; Dinko Kulišić, Zdenko Matas - Zadar
Hematologija: Sandra Bašić Kinda, Pavle Rončević, Radmila Ajduković Stojisavljević, Inga Mandac Rogulj - Zagreb
Infektologija: Dubravka Lišnjić - Osijek
Interna medicina: Robert Matutinović - Split
Kardiologija: Edvard Galić, Miomir Vesković - Zagreb, Ante Anić - Zadar
Kirurgija:
Torakalna: Igor Nikolić, Dinko Stančić Rokotov - Zagreb
Maksilofacijalna: Predrag Knežević, Naranđa Aljinović Ratković - Zagreb
Abdominalna: Leonardo Patrlj, Pavo Kostopeč, Stipislav Jadrijević - Zagreb,
Plastična i estetska: Ivo Džepina, Zoran Veir, Rado Žic, Miroslav Kinčl - Zagreb, Zvonko Zadro - Karlovac
Vaskularna: Mladen Petrunić - Zagreb
Opća kirurgija: Ivan Koprivčić - Osijek, Dražen Tufeković - Karlovac
Neurokirurgija: Damir Tomac, Jurica Maraković, Miroslav Vukić, Goran Mrak, Hrvoje Jednačak, Pavle Miklić, Darko Chudy, Vjekoslav Jeleč, Tonko Marinović - Zagreb
Mikrobiologija: Javorka Leko Grbić - Split
Neurologija: Mario Mihalj - Split, Željka Peterlin - Zagreb
Nuklearna medicina: Ivan Mihaljević - Osijek
Obiteljska medicina: Ljubica Lazić Vuletić, Tajana Lovnički Kontent, Mladen Prlina, Ružica Lauc, Damir Dasović, Aida Jelaska, Tamara Perleta Stambolija, Nada Majić, Vera Šoštarić Želalić, Ivana Lalić, Jelena Ević, Vjekoslava Amerl Šakić, Vanja Gojak Marjanović, Stella Ćorić Čapo, Dubravka Došen, Biserka Jankolija, Dario Čurik, Vlatka Nevistić, Valentina Nakić, Hrvoje Uremović, Davor Mlikotić, Ljuba Rauški Naglić, Verica Brozović Kisić - Zagreb
Jadranka Bandalo Žebčević, Lovorka Jurić Bošković - Split
Nataša Kilvain, Željana Strišković, Jadranka Šoić, Eda Karlović, Petra Jurišić, Nina Bašić Marković, Ljiljana Radović Antolović, Damir Ševeljević, Aleksandar Ljubotina, Ines Diminić Lisica - Rijeka
Aleksandra Vojvodić, Ljiljana Ismić, Zrinjka Dananić, Bojana Cigić - Osijek
Janja Radić - Bakar; Snježana Vučić Peris - Karlovac; Doris Pallaoro Šarotić, Ilko Tranfić - Kaštela
Darko Dobrić - Knin; Gordana Gredelj Perin - Koprivnica; Ljiljana Šepić - Opatija; Rajka Šimunović - Požega; Magda Martinčević Diminić - Pula; Ivana Prpić Znidarčić - Samobor; Darka Šeremet, Emina Mehičić - Slavonski Brod; Jadranka Komadina Gačić - Viškovo; Ana Dunatov - Zadar; Franjo Turalija, Nevenka Jurišić - Zaprešić; Mirjana Hranjec Banovec - Zelina
Oftalmologija: Borna Šarić, Nenad Vukojević, Miro Kalauz, Rajko Kordić, Zlatko Juratovac - Zagreb
Onkologija: Ljerka Eljuga, Fedor Šantek - Zagreb
Oralna kirurgija: Brankica Borisov, Krešimir Johman - Zagreb; Marijan Baranović - Slavonski Brod; Leonard Bergovec - Čakovec
Ortodoncija: Ebtehaj Navaey - Samobor
Ortopedija: Mislav Čimić, Mislav Jelić, Miroslav Hašpl, Miljenko Franić, Ivan Bojanić, Tomislav Đapić, Danijel Matek - Zagreb; Danijel Lopac - Gospić
Otorinolaringologija: Ivica Klapan, Renato Janušić, Boris Filipović, Krešimir Gršić, Ivan Rašić, Ivan Ožegović, Mihael Ries, Ivana Marinac, Tin Znaor - Zagreb; Robert Tafra - Split; Bojan Fanfani - Karlovac, Siniša Stevanović - Virovitica; Branko Strihić - Nova Gradiška
Pedijatrija: Oskar Lučev, Stipe Čular, Milivoj Jovančević, Marinka Marić, Chaouki Ayoub, Arnes Rešić, Mirjana Tomčić, Erina Leona Cetinić, Diana Puževski, Metka Regan - Zagreb
Meira Kraus, Snježana Kapor Jeričević, Blanka Labura - Split;
Neven Čače, Gordana Tomašić Čubranić - Rijeka
Lidija Ceher Ebner - Osijek; Marija Čatipović - Bjelovar; Dušanka Rodin, Vera Vukčević - Dubrovnik; Ksenija Komadina - Gospić; Stana Gardijan - Jastrebarsko; Ilonka Artuković - Samobor
Psihijatrija: Goran Jurcan, Dubravko Kužina, Saša Jevtović, Aldenita Matić, Aran Tomac, Zorana Kušević, Majda Grah - Zagreb; Anđelko Beg - Split; Spomenko Ilić - Virovitica
Radiologija: Dalibor Gruičić, Drago Odak, Vinko Viđak, Željko Herceg, Sunčana Žuteković - Zagreb
Stomatologija: Vladimir Basić, Ivica Pelivan, Darko Čajić, Blanka Radujković, Janko Naka, Ivo Gašparac, Mirela Venturini Pejić, Inga Vučković, Tajana Kušeta Antić, Davor Matković, Marija Stilinović Bjelica, Rifet Herić, Berislav Mostarac, Nina Farkaš, Nenad Klasić, Jadranka Labura, Petar Bajan, Zoran Kalina, Mladen Kolombo, Renata Lončar Drugović, Marin Čeprnja, Siniša Varga, Nino Balenović, Nina Sever, Snježana Antunović, Igor Ivanković, Zlatan Vajzović, Blaženko Crnojević, Ivana Golubić Bago, Nives Romana Beketić Lušić, Marija Sović - Zagreb
Nikola Miletić, Željka Poljanić, Goran Grenko - Rijeka
Zvonimir Mihaljević, Dijana Tomičić, Josip Čes, Mirela Veselinović - Osijek
Ivan Vanjaka, Nenad Savić - Kaštela; Damira Piškulić - Koprivnica; Ines Žunar - Varaždin; Sonja Gazić Pokupec - Velika Gorica; Ninoslav Jolić - Vukovar; Sergej Kuštera - Zadar
Urologija: Neven Kapun - Zagreb