Također se založio za to da Zadar bude vikend destinacija, koja bi privukla domaće goste. Od ukupnog broja turista, domaćih je sada jedva deset, dok ih u drugim zemljama ima i trideset posto. Oni su posebno važni jer mogu povećati promet van udarne sezone. Kalmeta tako smatra da im je potrebno ponuditi sadržaje koji će ih privući u Zadar i kao potencijalnu vikend destinaciju.

Usvojena su izvješća o radu turističkog vijeća, te financijsko izvješće koje je podnio direktor Zvonko Šupe. Istaknuo je kako su ukupni prihodi 9,298,758 kuna što je četiri posto više, najveći prihodi su od boravišne pristojbe, 4, 554 328, itd. Također je rekao kako Turistička zajednica ove godine očekuje ponavljanje rezultata, odnosno povećanje, jer sa svih strana stižu dobre ocjene.

V. d. predsjednika Turističke zajednice Branko Ganzulić smatra da Zadar mora postati izrazito sajmeni grad. Nabrojao je postojeće sajmove, no smatra kako bi se trebalo potruditi i organizirati nove sajmove, prije svega međunarodni sajam motocikala i motoopreme i svega što ide uz to. Ukazao je na postojanje centra Višnjik, pa smatra da bi takav sajam privukao veliki broj posjetitelja izvan turističke sezone. Talijanska Padova je grad sa najvećim sajmom oldtimera, pa se Zadar treba povezati s tim gradom, smatra Ganzulić.

U Skupštinu Turističke zajednice Zadarske županije danas su imenovani Tomislav Fain i Grgo Peronja, a Grad Zadar je izabrao Nadu Beverin. Darko Kasap i Josip Klišmanić imenovani su članovima Nadzornog odbora TZ Grada Zadra, dok će trećeg člana izabrati Turističko vijeće.