Svjetski je dan bolesnika. Liga protiv raka Zadar danas je osnovala Savjet za poboljšanje kvalitete medicinskih i nemedicinskih usluga. Savjet ima tri člana, sastajat će se jednom mjesečno i o radu će izvještavati ravnateljstvo Opće bolnice Zadar. Savjet će ravnateljstvu predlagati što učiniti kako bi pacijenti lakše ostvarili svoja prava i dobili kvalitetnije usluge. Opću bolnicu danas je predstavljao dr. Dražen Zekanović, pomoćnik sanacijske upraviteljice za kvalitetu:

- Bitna je nakana i cijela ideja koja se nama u bolnici svidjela jer sve inicijative, bilo s koje strane da dolaze, su dobre. Ako se čovjek začahuri samo u vlastiti sustav, stječe dojam da ima nekih manjkavosti, ali da ih u svakodnevnom radu premošćuje, međutim uvijek je dobro na neki način čuti glas onih kojima smo svi na neki način okrenuti i posvećeni a to su pacijenti, mislim da će ovo biti dobra prilika, da će ovaj savjet imati dobru priliku da poboljša zdravstvenu skrb naših pacijenata, ističe dr. Dražen Zekanović.

Tajnik Lige protiv raka Zadar Vladislav Tomčuk je naveo primjer problema s pacijentima koji primaju kemoterapiju i terapiju zračenja:

- Osobi koja je primila kemoterapiju i zračenje na povratku iz Splita zna doći slabo i u tom trenutku treba mu pružiti medicinsku skrb na odjelu koji je inače zadužen za takve pacijente. To je Onkološki odjel, međutim često se dogodi da primi infuziju, i obično završi na Internoj, iako Interni odjel sam po sebi nije mjesto na kojem bi taj pacijent trebao primiti odgovarajuću skrb. To su problemi s kojima se ljudi susreću, istaknuo je Tomčuk.

Dubravka Finka, predsjednica Udruge za zaštitu prava pacijenata rekla je da je dobro da ima što više udruga koje će promatrati i slušati glas pacijenata, jer se danas cijeli svijet bavi upravo pravima i sigurnosti pacijenata. Također je rekla kako je potrebno detektirati kritične točke na kojima treba poraditi.

Pacijenti su, na žalost, često u situaciji da ne znaju kome se trebaju obratiti, pa osnivanjem Savjeta Liga protiv raka Zadar takve konkretne probleme želi rješavati u suradnji s ravnateljstvom bolnice s ciljem poboljšanja kvalitete usluga u zadarskoj bolnici.