ZADAR- Iako je jedan od najpoznatijih hrvatskih jezikoslovaca akademik Dalibor Brozović preminuo u lipnju 2009. godine, na zadarskom sveučilištu za njega nije održana komemoracija.

Tek smrću njegove supruge, povjesničarke književnosti Nevenke Košutić-Brozović, koja je također svoj radni vijek provela na Filozofskom fakultetu u Zadru, priredit će za zajednička komemoracija za taj akademski par. Profesorica Košutić Brozović umrla je početkom listopada 2013. godine u 84. godini života.

Sa Sveučilišta je stigla obavijest kako će se u utorak, 14. siječnja, u podne, održati komemoracija za akademika Dalibora Brozovića i prof. dr. sc. Nevenku Košutić-Brozović.
O životu i djelu akademika Dalibora Brozovića i prof. dr. sc. Nevenke Košutić-Brozović, govorit će prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru, doc. dr. sc. Rafaela Božić, pročelnica Odjela za kroatistiku i slavistiku, prof. dr. sc. Josip Lisac i prof. dr. sc. Helena Peričić.