ZADAR- Je li postalo opasno parkirati u Ulici Jurja Divnića na Poluotoku obzirom na upozorenje postavljeno na zgradu uz koju je organizirana naplata parkiranja?!


Sa zgrade padaju komadi fasade. Njenoj dotrajalosti je, nesumnjivo, „kumovala" dosadna kiša ovih dana.
Parkirate se na vlastitu odgovornost, poručili su stanari. Na parkirnim mjestima, koji su u sustavu naplate Obale i lučica, jučer nije bilo nikoga. Voditelj parkirališne službe Zvonko Višak jutros nije bio upoznat sa situacijom na tom potezu, ali će, najavio je, brzo razgovarati s gradskim komunalcima.
Na pitanje dotrajale a time i opasne fasade, u gradskoj upravi dobivamo standardni odgovor: to je privatno vlasništvo.
No, s novim zakonom o građenju, komunalni redari će imati veće ovlasti da štite javni interes i sigurnost na javnoj površini.

A za parkiranje na ovom dijelu pješačke zone Poluotoka odgovorni su Obala i lučica, a onda i Grad Zadar.