Ministrica kulture Andrea Zlatar izjavila je Nedjeljom u 2 kako  to ministarstvo  najviše ulaže u Zadar iako tamo nije ista politička opcija, a radi se o dva projekta za EU. Upravo zbog različite političke opcije ministrica je iz Zadra prozvana da su smanjene dotacije za zadarsko kazalište. Uopće je manje novca iz Ministarstva kulture kojeg vodi HNS-ova ministrica za zadarski redovni program u kulturi, a tvrdnja da se najviše ulaže u zadarske projekte koji se kandidiraju za EU fondove, baš i ne drži vodu.
U Ministarstvu kulture tek su visoko rangirali dva zadarska projekta Centar za baštinu i Centar za mlade.
Dugu pripremu za te projekte isključivo financira Grad Zadar. Pročelnik odjela za graditeljstvo Matko Segarić nada se kako bi to ministarstvo moglo na sebe preuzeti trošak izrade studije isplatljivosti čija je izrada procijenjena na 758 tisuća kuna. Ta će se studija raditi nakon što se dobije građevinska dozvola

Zadarski kapitalni projekt, poznat i kao Muzej dviju palača ovisi i o drugoj HNS-ovoj ministrici Ani Mrak Taritaš. Prema Ministarstvu graditeljstva upućen je zahtjev po ubrzanom postupku za dobivanje rješenja o građenju, kako se još uvijek naziva građevinska dozvola. No, zato nam trebaju studije na koje Ministarstvo daje izuzeće, a čija se izrada i trošak najavljen kroz javnu nabavu prošlog mjeseca, ističe Segarić koji očekuje da će se brzo dobiti dozvola za građenje koja je jedan od preduvjeta za nominaciju tog projekta prema EU fondovima. Tu bi možda mogla lobirati i treća HNS ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić kao što je to radila za Pelješki most.
Nakon što Ministarstvo graditeljstva izda rješenje o građenju, u Gradu će provesti otvoreni postupak javne nabave za izrađivača projekta za opremu i interijera za 700 tisuća kuna. Projektu dokumentaciju za prenamjenu Providurove i Kneževe palače već su napravili i potpisuju zadarski arhitekti Iva Letilović i Igor Pedišić.