Pred ulazak u posljednji kvartal ove godine Grad Zadar je, prema podacima Upravnog odjela za financije, bio dužan 69.051.397 kuna, a najviše od gradskog proračuna potražuje komunalno poduzeće "Čistoća", prema kojemu su obveze dosegle čak 14,5 milijuna kuna.

"Odvodnja" je u prvih devet mjeseci ostala kratka za 9.235.465 kuna, a 6. rujna Grad je bio dužan više od 20.000 kuna čak i za telefone i mobitele.

Caritas Zadarske nadbiskupije potraživao je nešto više od milijun i pol kuna, za Stalnu izložbu crkvene umjetnosti Grad je bio dužan samostanu svete Marije 659.221 kunu, a Udruzi tjelesnih invalida 150.000 kuna.

Dječjim vrtićima "Radost" i "Sunce" iz gradske blagajne nije isplaćeno 1.600.000 kuna, a na proračunom obećane 1.795.854 kune čekala je i Gradska knjižnica. Znanstvena knjižnica potraživala je 926.254 kune, Hrvatsko narodno kazalište je do početka rujna ostalo uskraćeno za gotovo 1.500.000 kuna, Javna vatrogasna postrojba čekala je na isplatu 528.637 kuna, a Sveučilište u Zadru na 583.093 kune.

Među onima kojima Grad duguje našli su se i "Nasadi" (606.159), udruga "Duga" (500.000), pa i Udruga gradova u RH (268.961). Zadarska županija potraživala je od Grada 1.628.353 kune, na račun naknade za zemljište postoji dug od 2.030.328 kuna.

Među sportskim klubovima uočljivo je da dug Grada prema Veslačkom klubu Jadran neprekidno raste i trenutačno iznosi čak milijun i pol kuna.