Posveta Tomislavu Ivčiću u zadarskoj Varoši je renovirana, a umjesto stihova „Kalelarge" koje je netko išarao, od prije nekoliko dana stoje novi.

Ovoga puta na posveti su stihovi: „Tamo gdje moje misli sada plove, drugi žive moje snove, a u dvorištu mome sada druga djeca igraju" iz pjesme "Tamo gdje sam rođen".

Stihove je ispisala Nikolina Lukin, dok je Ivan Karačić zaslužan za lik Tomislava Ivčića koji je ovoga puta umjesto sprejem, iscrtan s kistom i fasadnom bojom.