Okrugli stol na temu 'Kultura mladih u Zadru' održat će se ovaj petak, 31.5. u 19sati, u klubu mladih KLOOZ.


Na okruglom stolu 'Kultura mladih u Zadru' raspravljati ćemo o pitanjima koliko su mladi aktivno uključeni u kulturni život grada, koji su problemi mladih ljudi koji se bave radom u kulturi, zatim o kuturnoj sceni i kulturnoj ponudi za mlade u gradu, usporedbi sa iskustvima u inozemstvu i o tome mogu li mladi mijenjati kulturnu sliku Zadra.

Gosti su:
Denica Aleksandrova, koja živi u Zadru već godinu dana, diplomirala je kazališnu kritiku u National academy of Arts, Sofija, Bugarska, radila je 4 godina kaonovinarka - na televiziji, u novinama i za par web stranica. Pisala je najviše o kulturi, također i o socijalnim problemima.

Ivana Begović, prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti, apsolventica diplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru, članica glumačke klase Jasne Ančić pri HNK Zadar i članica ansambla Dragon teatra redateljice Maje Šimić.

Valentina Mlađen, novinarka Zadarskog lista i članica udruge zadarskih pisaca ZaPis.

Danijela Surać, predsjednica Savjeta mladih Zadarske županije i prof.psihologije