U prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu otvorene su ponude prispjele na natječaj za dobivanje koncesije za održavanje 14 brzobrodskih linija. Rok za dostavu ponuda bio je 9. svibnja 2013. godine, a u roku je zaprimljena ukupno 41 ponuda šest hrvatskih brodara.

Sukladno odluci Upravnoga vijeće Agencije, obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje linijskoga obalnoga pomorskog prijevoza na državnim trajektnim linijama objavljene su 3. travnja 2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave za sljedeće državne brzobrodske linije:

9309 Novalja - Rab - Rijeka
9401 Olib - Premuda - Silba - Zadar
9403 Ist - Molat - Zadar
9404 Zverinac - Božava - Sestrunj - Rivanj - Zadar
9404 a Zadar - Iž - Rava
9406 Zadar - Sali - Zaglav - (Veli Iž)
9601 Split - Rogač - (Stomorska)
9603 Jelsa- Bol - Split
9603 a Split - (Milna) - Hvar
9502 Žirje - Kaprije - Šibenik
9602 Vis - (Hvar) - Split
9604 Lastovo - Vela Luka - Hvar - Split
9608 Korčula - (Prigradica) - Hvar - Split
9807 Dubrovnik - Šipanska Luka - Sobra - (Polače - Korčula - Lastovo).

Linije 9404 Zverinac - Božava - Sestrunj - Rivanj - Zadar i 9404 a Zadar - Iž - Rava raspisane su zajedno (u paketu), kao i linije 9603 Jelsa - Bol - Split i 9603 a Split - (Milna) - Hvar.

Nacionalni brodar Jadrolinija dao je ponude na sve linije osim linija 9601 i 9502, pa je tako za održavanje ukupno 12 linija podnio 21 ponudu.

Za linije prema zadarskim pučinskim otocima u igri su Miatrade i G&V line.
Tvrtka Miatrade d.o.o. dala je ponude za linije 9309, 9401, 9403 i 9604 te za linije 9603 i 9603 a.
Brodar G & V line d.o.o. dao je ponude za linije 9406, 9502 i 9807, te za linije 9404 i 9404 a.
Zadarski T.U.O. Mankul dao je ponudu za liniju 9502.

Stručna povjerenstva će ponude pregledati, ocijeniti i zapisnički konstatirati rezultate.
Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, a brodarima čije ponude budu prihvaćene bit će najkasnije do 30. lipnja 2013. godine potpisani ugovori koji će, sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Poglavlje 7. Prometna politika, a koji se odnosi na primjenu Uredbe Vijeća Europe 3577/92, vrijediti do 31. prosinca 2016. godine.