Aktualno stanje Tankerske plovidbe pobuđuje interes ne samo djelatnika i pomoraca, odnosno gotovo tisuću obitelji Zadrana vezanih za ovu tvrtku, već i cjelokupne zadarske javnosti, ali i Hrvatske. Naime, osim "hraniteljica" svojih djelatnika Tankerska je plovidba "krivac" za 10% BDP-a Zadarske županije i jedini ovdašnji krupan nacionalni i međunarodni "igrač". Uz to Tankerska je plovidba okosnica hrvatske flote u međunarodnoj plovidbi- najveće hrvatska brodarska tvrtka.

Razgovarali smo s Ivanom Pupovcem, predsjednikom Nadzornog odbora tvrtke u kriznom trenutku, pred okupljanje Nadzornog odbora, a uoči Izvanredne skupštine dioničara sazvane zbog činjenice da iskazani gubitak tvrtke za 2012. godinu prelazi polovinu vrijednosti temeljnog kapitala.

Riječ je o gubitku od 524 milijuna kuna s kojim se ide pred "skupštinare"?

- Točno je da gubitak tvrtke u 2012. godini iznosi 524 milijuna kuna. To je bila teška godina naše tvrtke, no temeljni razlog ovakvog gubitka nije u tekućem poslovanju, koje je bilo loše i odraz krize, ali ne tako dramatično. Razlog je usklađivanje vrijednosti osnovnih sredstava, odnosno brodova s tržišnom vrijednosti u ovom stanju tržišta i brodarskog posla u svijetu. To usklađivanje razlog je gubitka u visini od 69 milijuna dolara, odnosno gotovo 400 milijuna kuna.

I ono što je propušteno kazati, vezano uz naš iskazani gubitak, a važno je - gubitak je pokriven iz prethodne zadržane dobiti, objašnjava nam Pupovac.

Kako se sadašnja kriza odrazila na međunarodni položaj Tankerske plovidbe? Je li tvrtka i dalje svjetski igrač i kako se najuglednije naftne kompanije za koje radite desetljećima odnose prema tvrtki?

- Tankerska plovidba se profilirala kao kompanija koja tradicionalno surađuje s najvećim svjetskim naftnim koncernima. To je dovoljan dokaz kvalitete. Cilj Tankerske je ostati među liderima u međunarodnom pomorskom prometu. Da bi se održao takav nivo potrebno je konstantna provedba novih propisa, tehnologija i zahtjeva unajmitelja. Na izuzetno dinamičnom pomorskom tržištu možemo konkurirati samo kvalitetom usluge, a ona se može održati isključivo ozbiljnim radom, dobrom komunikacijom i suradnjom između pomoraca, zaposlenika i Uprave. To je okosnica vrijednosti koju u Tankerskoj njegujemo.

Vrijeme u kojem razgovaramo ujedno je godina dana od formiranja novog Nadzornog odbora i imenovanja nove Uprave. Uz prethodno otpočetu krizu, ali s rezervama, time charter ugovorima i "snalaženjem" ona se do tog imenovanja nije tako dramatično iskazala. Kakvi su odnosi Uprave, Nadzornog odbora, općenito unutar tvrtke i jesu li ove dramatične prilike te odnose narušile?

- Nakon što je Skupština krajem 2011. godine potvrdila novi Nadzorni odbor, trebali smo izabrati nove članove Uprave društva zbog isteka mandata dotadašnjoj Upravi. Tijekom siječnja 2012. vodili smo razgovore i odabrali tročlanu upravu za koju smo smatrali da će funkcionirati kao tim, jer se jedino tako mogu donositi kvalitetne odluke. Suradnja među članovima Uprave, i suradnja na relaciji Uprava - Nadzorni odbor je izuzetno dobra. Osim službenih sjednica Nadzornog odbora, na kojima po potrebi sudjeluje Uprava, svi smo u međusobnom kontaktu na dnevnoj bazi. Razmatra se tekuće poslovanje i dogovaraju strateške odluke. S predsjednikom, gospodinom Lenkom Milinom i s ostalim članovima Uprave o svemu vrlo otvoreno diskutiramo, tako da su odluke dobro promišljene i analizirane.