U klubu ACME danas, 6. ožujka, s početkom u 18 sati, filmski program Ekologija u sridu predstavlja II. dio filma 'Dancing Around the Table'.

Film Maurice Bulbuliana iz 1987. dokumentira borbu prvih naroda Kanade za priznavanjem prava na samoodređenje i samoupravu, korištenje zemlje i savjetovanja o relevantnim pitanjima, kako su i zajamčena zakonom. No političke odluke i zakonodavstvo Kanade u rukama su Krune i britanskog parlamenta.

Nakon repatrijacije ustava 1982. prava na političku i kulturnu jedinstvenost kanadskih Aboridžina misteriozno se ne spominju, a tadašnji premijer Pierre Trudeau staje u njihovu obranu i obećaje održati ustavne konferencije o tom pitanju.

'Dancing Around the Table' pokazuje razorne posljedice europske kolonijalne politike prema starosjedilačkim narodima i razotkriva rasizam kojeg su žrtve u svojim odnosima s bijelcima. Konferencije koje su se odvijale u periodu 1983 i 1985 pretvorile su se u nešto više od izgovora za kultiviranje umjetnosti vrćenja u krug.

Danas pogledajte drugi dio filma koji dokumentira četvrti, ujedno i posljednji sastanak predstavnika prvih naroda i tadašnjih ministara.

Program počinje u 18h, u Acme, ulaz je slobodan.

Program Acme 2013 realiziran je uz potporu Ministarstva kulture RH i Zaklade Kultura nova.