Udruge „Gradimo Pelješki most", u subotu 08.ožujka 2013. godine s početkom u 10 sati u Pavlinskoj crkvi u središtu Lepoglave skinut će anđele.

Posebnom dizalicom sa vrha glavnog oltara biti će skinuta dva kipa anđela.
Sljedećih mjesec dana majstori iz ljevaonice Ujević, skenirati će kipove kako bi napravili identične replike uvečane sa 2 na 5 metara. Kipovi će biti postavljeni na objema obalama koje će jednoga dan spojiti Pelješki most za koji vrijedno prikupljamo novac od Hrvata iz zemlje i svijeta.

 


Poziv za Udrugu Pelješki most potpisuje predsjednica Branka Šeparović, TV novinarka.