Hašli sud pravomoćno je oslobodio Momčila Perišića, bivšeg načelnika generalštaba jugoslavenske vojske, optužbi za ratne zločine u BiH i Hrvatskoj. Prvostupanjskom presudom je Perišić bio osuđen na 27 godina zatvora.

Sud je, kako javlja B92, naložio da se Perišića odmah pusti na slobodu. Prvostupanjska presuda poništena je temeljem žalbe Perišićevih odvjetnika, u kojoj je ključni argument bio da se vođenje rata ne može smatrati zločinom. Žalba se dobrim dijelom temeljila na izdvojenom mišljenju koje je izvornoj presudi priložio sudac Bakone Moloto.

Nije utvrđeno da je potpomagao zločine

Sudskim vijećem koje je Perišića oslobodilo optužbi za ratne zločine predsjedavao je Theodor Meron, sudac koji je u žalbenom postupku oslobodio i Antu Gotovinu i Mladena Markača. Na ovaj je način anulirana Perišićeva odgovornost za granatiranje Zagreba, te za zločine koje su pripadnici JNA počinili u Sarajevu i Srebrenici.

Žalbeno vijeće je, kako javlja Radio Sarajevo, objasnilo da nije van svake sumnje dokazano da je Perišićeva podrška bila usmjerena da se pomogne zločinima počinjenim u BiH. Sud je ustanovio da politika Vrhovnog savjeta jugoslavenske obrane nije bila kreirana kako bi se potpomagali zločini.

Perišić u odsutnosti osuđen u Zadru

Suđenje Perišiću trajalo je tri godine, ispitano je više od 100 svjedoka, a u proces su uvrštena 3794 dokazna predmeta. Perišić se dobrovoljno predao Haškom sudu 7. ožujka 2005. godine, na dan kada je optužnica protiv njega podignuta. Dva dana kasnije je u prvom pojavljivanju pred sudom izjavio da se ne osjeća krivim niti po jednoj točki optužnice.

U rujnu 2011. nepravomoćno je proglašen krivim za ranjavanje i ubijanje civila u Zagrebu, ubojstva, nehumana djela i progon u Srebrenici te za zločine protiv čovječnosti u Sarajevu. Žalbeno vijeće tu je presudu sada odbacilo.

Županijski sud u Zadru u travnju 1997. godine osudio je u odsutnosti Perišića na 20 godina zatvora zajedno s još 18 oficira.