U srijedu, 20. veljače, u 10:00 sati u Vijećnici Općine Vir dijelit će se rješenja o isplati novčane pomoći za opremu novorođenčeta. Riješenja o isplati naknade obuhvaćaju zahtjeve koji su prispjeli tijekom 2011. i 2012. godine. Prema odluci Općinskog vijeća za prvorođeno dijete isplaćuje se 7 500 kn, a za drugo i svako slijedeće dijete iznos se povećava za 7 500 kn. Za isplatu novčane pomoći za opremu novorođenčeta Općina je izdvojila ukupno 435 000,00 kuna.

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenčeta u 2011. godini su:

1. RATKO I IVANKA BILETIĆ 37.500,00 kn
2. MARIN I BARBARA JUKO 15.000,00 kn
3. MARINA I ŠIME RADOVIĆ 15.000,00 kn
4. SAŠA I IVA ŠANTEK 15.000,00 kn
5. FADILA I ZLATKO JANČI 15.000,00 kn
6. SANJA I KREŠIMIR SABO 15.000,00kn
7. TOMISLAV BAŠIĆ I NATAŠA BUŠKULIĆ BAŠIĆ 15.000,00 kn
8. PAVA I VLADO MARTINOVIĆ 22.500,00 kn
9. ANKICA I PETAR VUČETIĆ 15.000,00 kn
10. GORAN ERNJAKOVIĆ I RENATA CAPAN 15.000,00 kn

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenčeta u 2012. godini su:
1. JOSIP I KRISTINA ĆOSIĆ 7.500,00 kn
2. KRISTIJAN I IVANA BAŠIĆ 15.000,00 kn
3. GORAN I VESNA BAŠIĆ 7.500,00 kn
4. BRUNO I MAJA VRKIĆ 7.500,00 kn
5. SAŠA I IVANA GALUŠIĆ 15.000,00 kn
6. MATE I INES KAPOVIĆ 7.500,00 kn
7. MARIN I JULIJANA BEGONJA 7.500,00 kn
8. FRANCI I MIHAELA RUMŠTAJAN 7.500,00kn
9. SANJA I IVAN TANJIĆ 7.500,00 kn
10. IGOR I ANKICA BLAŽEVIĆ 15.000,00 kn
11. TONI I EMANUELA PAVIĆ 15.000,00 kn
12. BRANISLAV I KARMELA ČEPIĆ 22.500,00kn
13. IVAN BUŠKULIĆ I ELVIRA RUDIĆ BUŠKULIĆ 7.500,00 kn
14. MIROSLAV LIPOVAC I ANA DEVIĆ LIPOVAC 15.000,00 kn
15. IVAN VUJICA I MAGDALENA ČIĆIĆ-VUJICA 7.500,00 kn
16. MARINO I IVANA RUKAVINA 15.000,00 kn
17. SLAVEN I IRENA BABIĆ 7.500,00 kn
18. MARINA JELOVIĆ 15.000,00 kn
19. VARZIĆ MIRKO I SNJEŽANA 15.000,00 kn
20. JELENA I DALIBOR KAPOVIĆ 22.500,00 kn
21. ILIJA I ANICA ĆURČIĆ 15.000,00 kn