Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) zaprimio je zahtjev Referentnog centra KBC Zagreb za liječenjem u inozemstvu za djevojčicu Noru Šitum. Zahtjev je u Direkciji HZZO-a zaprimljen u 12 sati prema evidenciji urudžbenog zapisnika, a majka djevojčice zahtjev je potpisala u 13.30 sati, te je time zahtjev ušao u hitnu proceduru odlučivanja o liječenju u inozemstvu.
HZZO će u najkraćem roku, kao i u sličnim slučajevima, a najdulje do 48 sati, odlučiti o zahtjevu.