Liga protiv raka Zadar 19. siječnja 2013. godine organizira obilježavanje Dana mimoze - Dana borbe protiv raka grlića vrata maternice. 


Obilježavanje Dana mimoze upriličit ćemo na Narodnom trgu u Zadru u vremenu od 10 do 12 sati kojom prilikom će Liga protiv raka Zadar dijeliti promidžbeni materijal, a ako vrijeme dozvoli, i mimoze.
Samu akciju koordinira dr Branko Dukić, dopredsjednik Lige protiv raka Zadar,