ZADAR- Na zadarskom sveučilištu danas su održane dvije velike promocije na kojoj su svećano urečeno 168 diploma. Iako promocije obično prati lijepo vrijeme današnja kiša izgleda da je nekima bila prepreka da ne dođu po svoje diplome koje će ih čekati na Sveučilištu.
Osobito na prvoj promociji, koja je bola zakazana za one koji su diplomirali po starom, pa su stekli titule profesora. Takvih je 76, ali broj onih koji su diplomirali do posljednjeg zadanog roka, koji je sada već istekao, nije konačan, pa će se prirediti još jedan promocija.
Znatno više je bilo „friško" završenih „bolonjaca". Diplome magistra struke rektor Sveučilišta prof. dr. Ante Uglešić uručio je 92-ici novih akademskih građana.

JASNA AFRIĆ DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI
DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

NIKOLINA ANZULOVIĆ PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

IVAN ARBANAS PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR SOCIOLOGIJE

MARIJANA BETE PROFESOR FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

TEO BOBAN PROFESOR POVIJESTI
PROFESOR LATINSKOG JEZIKA I RIMSKE KNJIŽEVNOSTI

IVANA BOTICA PROFESOR POVIJESTI
DIPLOMIRANI ARHEOLOG

MARIJANA BOŽINOVIĆ PROFESOR FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

MILENKO BRKIĆ PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR SOCIOLOGIJE

VEDRANA BUDANOVIĆ ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

SILVIJA BUKULIN PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

SAŠA BUKVIĆ PROFESOR GEOGRAFIJE
PROFESOR PEDAGOGIJE

PETRA BULJ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

SANJA CELIĆ DIPLOMIRANI UČITELJ

KATARINA CRLJENKO DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

VALERIJA CURAĆ PROFESOR HRAVTSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

MARIJA CVETKOVSKA ODGOJITEJ PREDŠKOLSKE DJECE

TEO ČERINA DIPLOMIRANI ARHEOLOG
PROFESOR POVIJESTI

DUNJA DOMIĆ PROFESOR NJEMAČKOG JEZIAK I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR LATINSKOG JEZIKA I RIMSKE KNJIŽEVNOSTI

TONI DUNATOV DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

BALDO ĐANOVIĆ PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

RENATA FRANKOVIĆ DIPLOMIRANI ARHEOLOG
PROFESOR POVIJESTI

IVANA GABRIĆ PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR PEDAGOGIJE

JELICA GLAVOTA DIPLOMIRANI UČITELJ

RADOVAN GNJIDIĆ PROFESOR POVIJESTI
PROFESOR RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

LUKA GRUBIŠIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

SUZANA GULIN DIPLOMIRANI UČITELJ

JADRANKA IVIČEVIĆ PROFESOR PEDAGOGIJE
PROFESOR SOCIOLOGIJE

SLAVICA IVIČEVIĆ DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI
PROFESOR SOCIOLOGIJE

IGOR JELIĆ PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

KRISTINA JURENIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

MAJA KVATERNIK PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

MARKO LEPUR PROFESOR FILOZOFIJE
PROFESOR GRČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

JASNA LONČARIĆ DIPLOMIRANI ARHEOLOG
DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI

LUKA LUČIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

MERY LUKIĆ PROFESOR GRČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR LATINSKOG JEZIKA I RIMSKE KNJIŽEVNOSTI

ALKSANDRA MAHIĆ DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI
DIPLOMIRANI ARHEOLOG

ZVONIMIR MANDIĆ PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ZVONČICA MEŠTROV DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

TONĆI MIHOVILOVIĆ DIPLOMIRANI SOCIOLOG - ORGANIZATOR KULTURNIH DJELATNOSTI

LINDA MIKAČIĆ PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR FILOZOFIJE

MIRELA MILAT DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI
PROFESOR RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

BOŽE MILETIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

KATARINA MIŠULIĆ PROFESOR FILOZOFIJE
DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI

MARIJANA MUHIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

JURE MUSTAĆ DIPLOMIRANI ARHEOLOG
DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI

IVANA MUSTAPIĆ PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

IVANA NIKOLIĆ PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR SOCIOLOGIJE

SANDRA OLES DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

KATARINA PAPARIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

TEA PERIĆ PROFESOR TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANAMARIJA PEROŠ DIPLOMIRANI UČITELJ

ANTONIJA PILIPOVIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

ANKICA POTREBIĆ DUNDIĆ DIPLOMIRANI UČITELJ

ADRIJAN PRIBIČEVIĆ PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

KRISTINA RADULIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

ANA RIZONIKO DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

MARICA RUMORA PROFESOR LATINSKOG JEZIKA I RIMSKE KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANAMARIJA SPES PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

SUZANA STOJANOVIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

DANIELA STRAŽINA PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

MARIJA STRIHIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

DALIBORKA ŠEGO PROFESOR GRČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR LATINSKOG JEZIKA I RIMSKE KNJIŽEVNOSTI

DANIELA ŠEŠELJ PROFESOR SOCIOLOGIJE
PROFESOR PEDAGOGIJE

MAGDA TABAK PROFESOR PEDAGOGIJE
PROFESOR RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

NIKOLINA TADIĆ PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

NADANA TEŠIJA DIPLOMIRANI UČITELJ

DANIJELA ULJEVIĆ PROFESOR POVIJESTI
DIPLOMIRANI ARHEOLOG

MARIJA UŠLJEBRKA DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI
PROFESOR GRČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANA UZELAC PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR SOCIOLOGIJE

OLGA VIDOVIĆ DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI
PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ZORANA VIDOVIĆ PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

JURE VUČETIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

MAŠA ZAMLJAČANEC PROFESOR FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI

IVANA ZELIĆ PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

VLADIMIR ZRILIĆ DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

TINA ZVONAR DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

 

 Prema rednom broju svih koji su do sada stekli diplomu magistra struke, došlo se do 882 osobe s tom akademskom titulom zadarskog sveučilišta.

 

NUŠA AJDARPAŠIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

MAGDALENA ANDREŠIĆ MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA EDUKACIJE RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

KRISTINA ANTIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

MARIN BAGIĆ MAGISTAR POVIJESTI UMJETNOSTI

MARIN BAGIĆ MAGISTAR POVIJESTI UMJETNOSTI

MAJA BALIĆ MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA EDUKACIJE ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

IVANA BEZER MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

SANJA BIRKIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

IGOR BJELOBABIĆ MAGISTAR POVIJESTI
MAGISTAR EDUKACIJE FILOZOFIJE

MARINA BLEKIĆ MAGISTRA EKONOMIJE

LJUBICA BOGDANOVIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

UNA BOSANAC MAGISTRA POVIJESTI UMJETNOSTI

ANA BRAJKOVIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

PAULA BRAJKOVIĆ MAGISTRA LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA PEDAGOGIJE

MARINELA BRKIĆ MAGISTRA EKONOMIJE

MARINA BUBINEK MAGISTRA EKONOMIJE

BRANKA BUDAN MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

MARIJA BUTURIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

ALEKSANDRA CVITKOVIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA

JELENA CVITKOVIĆ MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA PEDAGOGIJE

NATALIJA ČUKELJ MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE

SANJA DASOVIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

DOBRIJELA DERANJA MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA EDUKACIJE FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

IVANA DUNDOVIĆ MAGISTRA POVIJESTI UMJETNOSTI

ŽELJKA ĐAPIĆ KRANJAC MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

MATEA GALETIĆ MAGISTRA ARHEOLOGIJE

DIJANA GLAVIĆ MAGISTRA EKONOMIJE

DUNJA GUSIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

JELENA GUZMIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

HRVOJE IVANIŠ MAGISTAR EDUKACIJE GEOGRAFIJE
MAGISTAR ETNOLOGIJE

IVANA JAKOVAC MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

ANDREA JELČIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

MARIJANA JELINIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA

LUCA JOVIĆ MAGISTRA EDUKACIJE POVIJESTI UMJETNOSTI
MAGISTRA EDUKACIJE GEOGRAFIJE

JELENA JUKICA MAGISTRA EKONOMIJE

ANITA KALAĐIJA PALIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA

KRISTINA KAURINOVIĆ MAGISTRA SOCIOLOGIJE
MAGISTRA PEDAGOGIJE

DARIA KEVRIĆ MAGISTRA PSIHOLOGIJE

ANTONIO KNEZ MAGISTAR EKONOMIJE

MIHAELA KOLAK MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

MARINA KOSTANIĆ DABO MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA

ANDREA KOVAČEVIĆ MAGISTRA EKONOMIJE

EMA KOVAČEVIĆ MAGISTRA EDUKACIJE RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA PEDAGOGIJE

IVA KOVAČEVIĆ MAGISTRA PEDAGOGIJE
MAGISTRA EDUKACIJE FILOZOFIJE

DUBRAVKA KRLEŽA MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA

MICHELLE KRPETIĆ MAGISTRA EKONOMIJE

ANA KRVAVAC MAGISTRA EDUKACIJE ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA EDUKACIJE NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANA KUNJAČIĆ MAGISTRA EDUKACIJE GEOGRAFIJE
MAGISTRA PEDAGOGIJE

LUCIJANA LASIĆ MAGISTRA POVIJESTI

SAŠA LATINOVIĆ MAGISTAR PRIMARNOG OBRAZOVANJA

MAJA LEMAIĆ MAGISTRA ROMANISTIKE

KATJA LILIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

DANIJELA MANDIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

MARIN MARIĆ MAGISTAR POVIJESTI
MAGISTAR EDUKACIJE GEOGRAFIJE

MAJA MARKULIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA

IVANA MARTINOV MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

NINA MARUNČIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

IVANA MATIJEVIĆ MAGISTRA NOVINARSTVA I ODNOSA S JAVNOSTIMA

ANTONIA MIČIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

MARIJANA MIKULANDRA MAGISTRA POVIJESTI

NEVENA MILIN MAGISTRA ARHEOLOGIJE

DINA MISSONI MAGISTRA POVIJESTI UMJETNOSTI

ANA MORIĆ MAGISTRA PSIHOLOGIJE

ANA MRAVAK MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

IVA MUSTAPIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ANTUN NEKIĆ MAGISTAR POVIJESTI

ANJA NOVAK MAGISTRA EKONOMIJE

NEDILJKO PEIĆ MAGISTAR EKONOMIJE

JOSIPA PELAIĆ MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

MATEJ PERANIĆ MAGISTAR PRIMARNOG OBRAZOVANJA

IVAN PETRIČEVIĆ MAGISTAR ARHEOLOGIJE
MAGISTAR POVIJESTI

IVAN PETRIČEVIĆ MAGISTAR ARHEOLOGIJE

IVANA PETROV MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

IVANA PLH MAGISTRA EDUKACIJE ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA PEDAGOGIJE


TINA RADOV MAGISTRA KULTURNE BAŠTINE I TURIZMA

KRISTINA ROCA MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

ZDENKA ROGIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA

TOMISLAV SILIĆ MAGISTAR KNJIŽNIČARSTVA

MAJA SUMINA MAGISTRA EKONOMIJE

ANA ŠAČIĆ MAGISTRA EDUKACIJE FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTRA EDUKACIJE RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

KATE ŠIKIĆ ČUBRIĆ MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE
MAGISTRA ETNOLOGIJE

VJERUŠKA ŠTIVIĆ MAGISTRA KNJIŽNIČARSTVA

DAVID ŠTRMELJ MAGISTAR ARHEOLOGIJE
MAGISTAR POVIJESTI

DAVID ŠTRMELJ MAGISTAR ARHEOLOGIJE

MILENA TABULA MAGISTRA POVIJESTI UMJETNOSTI

KATARINA TELESMANIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

IVANA TUTA MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

STIPE URSIĆ MAGISTAR EDUKACIJE NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
MAGISTAR EDUKACIJE FILOZOFIJE

GABRIJELA VIDIĆ MAGISTRA EKONOMIJE

IVANA VIDOVIĆ MAGISTRA GEOGRAFIJE

IVANA VRSALJKO MAGISTRA TALIJANSKE FILOLOGIJE

ANA VULELIJA MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

BOŽENA VULIĆ MAGISTRA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

KATARINA ŽAJA MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

SANJA ŽUPANOVIĆ MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA