Komisija za zaštitu konkurencije u Srbiji je utvrdila da je industrija smrznute hrane Frikom iz Beograda, čiji je vlasnik koncern Agrokor Ivice Todorića, zloupotrijebila dominantan položaj na tržištu veleprodaje industrijskog sladoleda na teritoriju Srbije.

Nalaz komisije je objavljen na njihovoj web-stranici, a u njemu se navodi kako Frikom mora platiti kaznu u visini 4 posto prihoda ostvarenog u 2009. godini, što iznosi oko 300 milijuna dinara, tj. oko 2,6 milijuna eura.

Savjet Komisije je utvrdio da je "učinjena povreda konkurencije s ciljem slabljenja i istiskivanja sa tržišta postojeće konkurencije, kao i stvaranja značajne barijere za ulazak na tržište novih konkurenata, uz istovremeno jačanje vlastitog dominantnog položaja na tržištu", prenosi Tanjug.

Utvrđeno je da je šteta konkurenciji učinjena tipskim ugovorima koje je Frikom zaključivao s kupcima maloprodavačima, a koji su se primjenjivali u periodu od 2008. do 2010. godine, a u jednom broju ugovora i poslije 2010. godine. Navodi se da je Frikom nametao obavezu maloprodavačima da u daljoj prodaji u potpunosti i dosljedno primjenjuju maloprodajne cijene utvrđene u cjenovnicima Frikoma, a nametali su i obavezu ekskluzivne kupovine određenog proizvoda od Frikoma, uz direktnu i/ili indirektnu zabranu prodaje konkurentskih proizvoda, pri čemu je ugovaran ekskluzivitet u rashladnim uređajima i u maloprodajnim objektima.

"Razvijenim sistemom poticaja i stimulacijom kupaca-maloprodavača, ovaj proizvođač je odlučujuće utjecao na poslovne odluke kupaca da se opredijele za Frikom kao jedinog dobavljača relevantnog proizvoda", navodi se u nalazu Komisije. To privredno društvo je nametalo obavezu maloprpdavačima da Frikomu, u neopravdano visokim iznosima, nadoknade štetu u slučaju da se ne pridržavaju ugovorom preuzetih obaveza. Pri tome su odredbe u pogledu cijena u daljoj prodaji, ekskluziviteta robe u rashladnim uređajima i u maloprodajnom objektu, bitne odredbe ugovora čijim se kršenjem stvara ova obaveza na strani kupaca prema Frikomu, još se navodi u nalazu.

Frikom je ugovarao neprimjerene i neopravdano kratke rokove u kojima je mogao ostvariti svoje pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju da kupac ne izvršava svoje ugovorne obaveze, posebno one definirane bitnim odredbama u pogledu primjene cijena u daljoj prodaji i ekskluziviteta u rashladnim uređajima i u maloprodajnim objektima. Također je ugovarao i primjenjivao različite uvjete poslovanja s različitim kupcima, kada je riječ o rokovima plaćanja, vraćanju robe u slučaju loših rezultata prodaje i isteka roka upotrebe, kao i rokova za raskid ugovora, prenosi Tanjug.