Fotografija „Zima u Senju" poznatog zadarskog fotografa Mladena Radolovića Mrlje naći će se u kalendaru časopisa National Geographic za 2013. godinu.

To je još jedno veliko priznanje za fotografa čiji radovi su uzor brojnim mladim nadama zadarske fotografije.

Osim brojnih priznanja koje je dobio za svoje fotografije, Mrlja je u dugogodišnjoj karijeri surađivao s brojnim priznatim časopisima, a njegovi radovi mogli su se vidjeti na samostalnim i skupnim izložbama.