Iduća školska godina Vukovaru bi trebala donijeti novu, mješovitu školu u koju bi išla djeca Hrvata, Srba i ostalih manjina na tome području. Ta je ideja, koju je još prije deset godina inicirao Nansenov dijaloški centar iz Osijeka, dobila potporu državne politike i Zajedničkog vijeća općina u Vukovaru.

Trenutačno u tri od sedam škola djeca pohađaju nastavu po hrvatskom i srpskom programu, ali su u suprotnim smjenama. U programu koji je sličan postojećim interkulturalnim kurikulima u osam škola u istočnoj Hrvatskoj nastava će biti na hrvatskom jeziku, a sva će djeca još moći upisati srpski, njemački, mađarski, ukrajinski, rusinski i romski jezik te kulturnu i duhovnu baštinu u kojima bi učili o kulturama i običajima svih manjina.

- Takvu smo ideju dogovorili s roditeljima i stručnim suradnicima - kazala je Suzana Agotić iz Nansenova centra. Istraživanje je pokazalo da je 71 posto roditelja, bez obzira na nacionalnost, nezadovoljno sadašnjim segregiranim modelom obrazovanja. - Inicijativa ima potporu lokalne zajednice, ali još uvijek glavnu ulogu za ostvarenje ima država. Ovo je dobro za sve, pogotovu za one koji uče po srpskom programu jer se sada teže upisuju na fakultete pa odlaze studirati u Novi Sad ili Beograd, što je roditeljima skuplje. Još ne znamo gdje će škola biti, ali u Vukovaru ima puno praznih prostora - kazala je dogradonačelnica Danijela Stanković.