Danas je na ulicama Poluotoka održana sportsko-rekreativna manifestacija tj. orjentacijsko kretanje za djecu i njihove roditelje pod nazivom "1000 koraka kroz 1000 ulica". Orjentacijsko
kretanje koje je organiziralo Društvo za sportsku rekreaciju djece "Loptica" u sklopu Županijskih dana, okupilo je 100-njak djece i njihovih roditelja, a koristeći kartu Poluotoka pronalazili su kontrolne točke smještene na poznatim lokacijama. Kontrolne točke bile su kod Narodnog muzeja, Arsenala, Stupa srama, Fontane Ivana Pavla II, Arheološkog muzeja, na glavnom mulu na rivi, kod Špire Brusine na rivi, na stepenicama Foše i na Trgu 5 bunara.

Start i cilj bili su na Narodnom trgu, a sva djeca su po dolasku na cilj
dobila diplome.