Natječaj za Prometnu jedinicu mladeži
( 25.travnja - 22.svibnja 2012.godine)

Od strane Grada Zadra, Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove za 2012. godinu, izdvojena su novčana sredstva za 34 pripadnika Prometne jedinice mladeži.

Uvjet za prijem u Prometnu jedinicu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta ista se mogu popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada zadra. ( Grad Zadar, Dopis: Ur. Broj: 2198/01-13-12-3 od 19. travnja 2012. godine.)

Pripadnici prometne jedinice mladeži moraju ispunjavati sljedeće uvjete propisane Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica(NN 148/08):
Članak 2. (skraćen)
1) mora imati navršenih 16 godina života ili više ,
2) primjeren u učenju, ponašanju i radu
3) mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.
4) prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.
Članak 7.
Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Članak 9.
Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica obuhvaća:
1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu,
2. pravila prometa,
3. prometne znakove,
4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.


Zahtjevi se zaprimaju od 25.travnja do 22.svibnja 2012.godine

• Kandidati svoje zahtjeve predaju u sjedište Policijske uprave, na adresi Andrije Hebranga bb, na prijemni ured

• Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži može se predignuti kod dežurnog službenika na ulazu u zgradu PU zadarske ili na web stranici ove PU.

• Nepotpuno ispunjeni obrasci u kojima nedostaju potvrde od škole i liječnika opće prakse neće se razmatrati.

• Kandidati će o prijemu biti obaviješteni putem telefona najkasnije do 7.lipnja 2012.godine