ZADAR - U sklopu projekta „e-Poslovanje - Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja" Razvojnoj agenciji Zadarske županije isporučena je informatička oprema koja će se koristiti za edukaciju malih i srednjih poduzetnika.

"E-Poslovanje" - Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja" je projekt financiran iz pretpristupnog fonda IPA, čiji je cilj poboljšati konkurentnost subjekata malog gospodarstva povećanjem razine svijesti o važnosti elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja kao i povećanjem razine korištenja "e-poslovnih" i "e-komercijalnih" mogućnosti.

Projekt, ukupno vrijedan 1,55 milijuna eura započeo je s provedbom u svibnju 2010. a završen je u ožujku 2012. Provodilo ga je Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MINPO) zajedno s 10 poduzetničkih potpornih institucija odabranih natječajem među kojima i Razvojna agencija Zadarske županije kao jedina na području Dalmacije.
Za vrijeme trajanja projekta Razvojna agencija Zadarske županije organizirala je trodnevni seminar za trenere e-poslovanja i e-trgovine. Također su održana i dva promotivna seminara o važnosti korištenja elektroničkog poslovanja za subjekte malog gospodarstva, te dva seminara o mogućnostima korištenja elektroničkog poslovanja.

Oprema koju je Razvojna agencija Zadarske županije dobila u sklopu ovog projekta biti će korištena u svrhu promocije ICT-a i elektroničkog poslovanja među poduzetnicima i obrtnicima Zadarske županije. 

Slijedeći seminar o mogućnostima korištenja elektroničkog poslovanja planira se za rujan 2012. godine, a obzirom na zanimljivost teme i kvalitetu seminara očekuje se dobar odaziv među poduzetnicima i obrtnicima.