Na Kolegiju župana ravnatelji ustanova čiji je osnivač Zadarska županija
podnijeli su izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu. Najviše zanimanja izazvalo je izvješće dr.sc. Darija Nakića, dr.med, ravnatelja zadarske bolnice, koji je na početku svog izlaganja istaknuo kako je zadarska bolnica zapravo u jednom paradoksu:

- Što više radimo, što kvalitetnije radimo, zapravo poslujemo negativnije, pojasnio je Nakić.

Ravnatelj ističe kako je Opća bolnica lani uprihodovala 279 milijuna kuna dok su rashodi bili 294 milijuna kuna, što znači manjak od 15 milijuna kuna na kraju godine, no realni, nepokriveni manjak je 10 i pol milijuna kuna jer Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nije podmirio dio obveza.

Oprema ima svoj vijek trajanja

Samo za lijekove i potrošni materijal potrošeno je 11 milijuna kuna više nego u godini ranije. Zbog nakane da liste čekanja budu kraće, realizira se sve više pretraga, a posljedice su trošenje opreme, pa i kvarovi.

- Određena oprema ima svoj vijek trajanja. Mi smo došli do toga da CT cijev mijenjamo jednom godišnje i to je dva milijuna kuna više samo na održavanje, pojasnio je Ravnatelj, te naglasio kako je uprava bolnice zapravo nemoćna, što dovodi u pitanje održivost čitavog sustava i ovakvog načina rada.

I župan Stipe Zrilić i pročelnik za zdravstvo Josip Kraljić složni su da situaciju može rješavati samo Vlada.

- Moramo shvatiti da je u sustavu oko 740 milijuna kuna manje. Limit je bio kao i prošlogodišnji u siječnju i veljači, dok je u ožujku i travnju smanjen za četiri posto, limiti za ovu godinu će biti definirani u uvedeni za čitavu godinu od 1. svibnja. Mislim da je situacija teška, ali ipak je ne bih ocijenio kataklizmičnom, sustav će funkcionirati, rekao je pročelnik Josip Kraljić.

Župan Zrilić: Ne može se tražiti od nas da damo ono što nemamo

Župan Stipe Zrilić je rekao kako bolnica radi u korist pacijenata, odnosno korisnika zdravstvenih ustanova, kojih je sve više i to i iz drugih županija, što također nigdje nije vrednovano u ugovoru koji Opća bolnica ima sa Zavodom za zdravstveno osiguranje.

- Zadarska županija kao osnivač ustanove, ni ova, ni neka druga u Hrvatskoj ne može pokrivati gubitke bolnice, i dubioze zdravstvenog sustava, to jednostavno nije moguće. Nije potrebno politizirati i govoriti da su osnivači dužni pokriti obveze svojih ustanova, što bi značilo da Županija pokriva gubitke bolnice. Sustav je financijski visoko centraliziran, sva sredstva za zdravstvo idu na razini države, prema tome, to se tako mora i rješavati. Od nas se ne može tražiti da damo ono što nemamo. Na Vladi je da dovede do toga da zdravstvene ustanove mogu funkcionirati normalno. Ja sam uvjeren da naša bolnica radi sve da posluje što racionalnije, rekao je župan Stipe Zrilić. Manjak bolnice pokrit će se iz prihoda budućih razdoblja, rekao je na kraju župan Zrilić.