ZADAR- Sveučilište u Zadru dobilo je milijun kuna za kapitalna ulaganja u ovoj godini, a toliko se planira i dogodine.
Taj će se novac utrošiti u projekt bivšeg pitomačkog restorana u sklopu kompleksa Franka Lisice koji će se preobraziti u sveučilišni kampusu.
Tamo je planiran sveučilišni odjel, a do tada će se tamo odvijati praksa za buduće pomorce, te studente poljoprivrede, najavio je rektor Ante Uglešić. Ali i za studente predškolskog odgoja. Naime, u dijelu te zgrade planiran je dječji vrtić, koji ne samo da će biti mjesto skrbi za djecu djelatnika i studenata Sveučilišta, već ustanova u kojoj će studenti obavljati praksu koju inače imaju u gradskim dječjim vrtićima.
Zadarski rektor u svom prigodnom govoru jučer nije spominjao kapitalne investicije, koji zapravo neće ni biti u ovoj godini.
Naime, projekt obnove stare zgrade Tehničke škole na Poluotoku tek će se nominirati za predpristupne fondove i to u suradnji sa zadarskom županijom koja će kandidirati izgradnju škole, točnije preseljenje Matematičke gimnazije Franje Petrića u prostor nekadašnjih radionica TŠC-a.
Iako je Komisija za lijepo negativno ocijenila oba projekta kojeg je radio zadarski Sirius, Sveučilište je prije šest mjeseci dobilo lokacijsku dozvolu.
Već ovog tjedan Sveučilište će dobiti i konzultante od europskog fonda Okvira za Zapadni Balkan iz kojih će se isplatiti prvih 800 tisuća eura odobrenih 90 milijun eura za projekt Sveučilišnog kampusa. Prva tranša novca namijenjena je izradi studije isplatljivosti.