ZADAR- Sedmi „Desničini susreti", zadržavajući kritičko propitivanje fenomena suvremene kulture i povijesti, s težištem na komparatističkim pristupima, ove će godine nastaviti raspravu o temi Intelektualci i rat, 1939. - 1947. godine.

„Kratko" Dvadeseto stoljeće (1914.-1917/1918. - 1989.) mnogima je i „Doba ekstrema", ništa manje i „Doba netrpeljivih", ali i „Doba promjena", jedva usporedivih s bilo kojom drugom epohom u pisanoj povijesti.

Napose razdoblje 2. svjetskog rata (1939. - 1947.) komprimira svu temeljnu civilizacijsku problematiku 20. stoljeća. Njegova zastrašujuća ljudska cijena, nedoumice s kojima je započet te nedoumice s kojima je završen korištenjem atomske bombe i sa „željeznom zavjesom" bitno su obilježeni scijentizacijom i intelektualizacijom „totalnog rata", unutar i preko granica sučeljenih svjetonazorskih pretpostavki. Intelektualci su u tome ratu, u nepreglednom mnoštvu slučajeva, kako njegovi zagovornici tako i njegovi protivnici, a nadasve - akteri i žrtve, ljudi koji se očituju i ljudi koji šute... te svi skupa svjedoci kraja jednoga eurocentričnog svijeta.

Uvažavajući različite mogućnosti istraživačkih kritičkih pristupa, ovogodišnji „Desničini susreti" fokusirat će se na onovremene i suvremene ideološke aspekte prezentacije i reprezentacije navedenog razdoblja u kulturi i povijesti, kako u hrvatskom tako i širem južnoslavenskom okviru, odnosno u regionalnim kontekstima. Pritom će težište rasprava biti na predmetima istraživačkih interesa i pristupima koji dosada nisu bili kritički reflektirani.