ZADAR- Vlada RH je donijela je 20. svibnja odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama, objavilo je Državno izborno povjerenstvo na čijem je čelu Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda RH .

Izbori, na kojima će svoje predstavnike birati isključivo pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u toj jedinici lokalne samouprave, održat će se 10. srpnja. Izbore u Zadarskoj županiji provest će povjerenstvo na čijem je čelu Marijan Bitanga, dok će Gradsko izborno povjerenstvo voditi sutkinja Ardena Bajlo. U oba ta povjerenstva, zajedno sa zamjenom, biti će angažirano 16 zadarskih sudaca.
Izbori će se provesti za područje Zadarske županije, Grada Zadra, Benkovca, Obrovca, Gračac, Zemunik Donji te Vrsi. 


Za Vijeća nacionalnih manjina birat će se članovi iz srpske i albanske nacionalne manjine za Zadarsku županiju i Grad Zadar, dok će se u Obrovcu, Benkovcu, Gračacu i Zemuniku Donjem birati samo članovi srpske nacionalne manjine.
I dok će stanovnici srpske nacionalne manjine u općini Vrsi birati svoje predstavnike, u Zadru će se birati predstavnici bošnjačke, crnogorske i slovenske nacionalne manjine. Na razini Županije to će još biti predstavnici makedonske, njemačke i talijanske manjine.
Jesu li na popisu birača, građani koji imaju pravo biranja 10. srpnja, mogu to provjeriti putem mreže T-Mobile i VIPneta poslati SMS poruka na broj 5454.