ZADAR- Kapela Sv Dimitrije upisana je u zemljišnim knjigama kao vlasništvo Sveučilišta u Zadru, a ključeve tog zdanja ima Crkva. 


Tako nam je poručio zadarski rektor prof. dr. Ante Uglešić na upit čiji je zapravo Sv. Dimitrije. Akademska zajednica ulazi u crkvu samo na Dan Sveučilišta, kada se održava misa, kao i povodom početka nove akademske godine, napomenuo je rektor.
Što se događa ostalih dana i nedjelja u tom zdanju koje je obnovljeno 2002. godine donacijom msgr. Simenona Duce, koji je sebi dao za pravo i da je ostavi u naslijeđe potrebama mladih, ali i kulturnom životu Zadra.
Sudeći prema oglasnoj ploči služi samo za tjedne molitve Kristove krvi.
Na pitanje tko zapravo koristi Sv. Dimitrija, generalni vikara zadarske nadbiskupije msgr. Milivoj Bolobanić prvo nam je rekao kako je crkva namijenjen za studente koji su tu trebali imati svake nedjelje misu, a onda je objasnio kako je koristi zajednica Kristove krvi. To je jedna od molitvenih zajednica pri Katoličkoj crkvi koja posebno štuje krv Kristovu, pojasnio je msgr. Bolobanić.
A za studente nema misne službe jer nemamo svećenika za studente u Zadru, ustvrdio je generalni vikar.

U međuvremenu je zadarska nadbiskupija izašla s novim zahtjevom za povrat imovine, među kojom i crkvu Sv. Dimitrija, iako na pročelju crkve jasno stoji da je Sveučilište titular vlasništva novog doba te sakralne građevine.