ZADAR- I dok se čeka hoće li Dalmacia produkt ugovoriti najskuplji gradski prostor na Narodnom trgu, dug prema gradskoj blagajni za preostalih 138 gradskih prostora iznosi 2 920 763 kuna. 


To je ukupni saldo potraživanja od prošle godine, sa stanjem do 1. listopada.
Na listi dužnika prednjači dalje Zadranka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, koji  je lani iznosio 422 tisuće kuna, kao i 1. listopada.


Osim nekoliko zlatara, koji su u najmu gradskog prostora, te nekoliko obrtnika, kojima je dug za najam simboličnog iznosa, nema tko ne duguje. Na listi su imena i dvojice gradskih vijećnika Petra Špike i Denisa Karlovića, čije dugovanje, istina, nije veliko, ali se nije podmirilo od prošle godine.
Među dužnicima je i Splitska banka, ali i Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Najteže će biti naplatiti se od dužnika u stečaju kao što je Crtić, koji duguje 120 tisuća kuna.

Dugovi velikih trgovaca kreću se u prosjeku oko 150 tisuća kuna. Najveći pojedinačni dug od 161 tisuću kuna, ima Luka Nižić za Aquatica prostor na Trgu, koji je svojedobno, također izlicitiran po najvišem iznosu.