ZADAR - Nakon što mu je 20. studenoga 2008. godine Vrhovni sud odbacio žalbu, P.S. iz Turnja, koji je zbog kaznenog djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, odnosno silovanja, na Županijskom sudu u Zadru 29. svibnja 2006. godine osuđen na tri i pol godine zatvora, dobio je odbijenicu i od Ustavnog suda RH.

U obrazloženju rješenja Ustavnog suda stoji kako je ustavna tužba koju je putem odvjetničkog ureda Korljan & partneri P.S. podnio neosnovana, jer mu je krivnja utvrđena u kaznenom postupku nakon provedenog dokaznog postupka pred nadležnim Županijskim sudom (u vijeću za mladež).


Nije imao erekciju?

P.S. se, naime, žalio zbog povrede postupovnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju i pogrešnoj primjeni materijalnog prava. U opširnoj ustavnoj tužbi on ističe kako je Vrhovni sud neosnovano potvrdio prvostupanjsku presudu suprotno sadržaju provedenih dokaza i načelu "in dubio pro reo". Navodi, kako ima erektilnu disfunkciju, potpuno je impotentan, te s oštećenicom, jednako kao i s bilo kojom drugom osobom, stoga ne može i nije mogao imati spolni odnos, a stoga što je u veljači 2004. obavio složenu operaciju karcinoma prostate. Podcrtava kako provedenim DNA vještačenjem Centra za kriminalistička vještačenja "Ivan Vučetić" od 20. veljače 2006. godine nisu pronađeni nikakvi tragovi sperme ili krvi, vlakna kose ili bilo koji drugi trag o tome da je oštećenica uopće bila zajedno s osuđenikom u njegovom vozilu.

No Ustavni sud koji odlučuje isključivo o tome je li postupak bio vođen na način koji podnositelju osigurava pravično suđenje, njegovu je tužbu ocijenio neosnovanom jer mu je bilo omogućeno pratiti tijek postupka, sudjelovati uz branitelja, izjašnjavati se i predlagati dokaze o odlučujućim činjenicama, te poduzimati sve zakonom dopuštene procesne radnje.

- Iz presude prvostupanjskog suda razvidno je koje dokaze je taj sud proveo i na kojim dokazima temelji svoje utvrđenje da je podnositelj počinio kazneno djelo koje mu je stavljeno na teret. Analizirajući sve provedene dokaze te činjenice o kojima ovisi opstojnost kaznenog djela, prvostupanjski sud je za svoja utvrđenja i stajališta dao valjane pravne razloge - stoji u rješenju Ustavnog suda gdje se još navodi kako vještaci na glavnoj raspravi nisu isključili mogućnost postojanja potpune ili djelomične erekcije koja je dostatna za obavljanje spolnog odnošaja unatoč radikalnom liječničkom zahvatu.


Iskaz žrtve vjerodostojan

Što se tiče njegova prigovora da prema oštećenici nije primijenio silu, ni prijetnju, te da njenu emocionalnu blokadu nije mogao protumačiti kao protivljenje, Ustavni je sud naveo kako smatra da je drugostupanjski sud donio dobru procjenu jer je dao potpune i prihvatljive razloge zašto vjeruje oštećenici. Ti se razlozi temelje na njezinom uvjerljivom opisu onoga što je prethodilo događaju; od odlaska na skrovito mjesto, izmijenjena izgleda i ponašanja optuženika netom prije zadovoljavanja svog spolnog nagona što je djevojku šokiralo i dovelo do tzv. stanja emocionalne blokade. Ističe se kako je ona detaljno opisala poduzimanje radnji početnog odguravanja, kao i gubitak snage u rukama da bi u takovom otporu ustrajala, zbog čega je prekrižila ruke na grudima i rekla mu "nemoj".

- Sve to potkrijepljuje i mišljenje psihijatrijske vještakinje dr. V. K. koja je na temelju anamnestičkih, heteroanamnestičkih, dva obavljena motrenja i razgovora s oštećenicom, utvrdila da se oštećenici može vjerovati, jer je u oba razgovora s vremenskim otklonom, opisivala događaj na istovjetan način te nije pokazala sklonost izmišljanju situacija i događaja - stoji u rješenju Ustavnog suda.