ZADAR - Marikultura, odnosno uzgoj školjaka te bijele i plave ribe, sve je značajniji segment gospodarstva na zadarskom području. Na ovom je području i počela hrvatska marikultura, uzgojem bijele ribe još ranih osamdesetih godina, a posao se toliko razvio da danas čini više od pola cjelokupne hrvatske marikulture.

Sada je pod koncesijskim ugovorom, koji se zaključuje sa Zadarskom županijom, 1,120.301 četvorni metar morske površine, a na tim su površinama postavljeni kavezi za uzgoj riba i sidra, odnosno konopi za uzgoj školjaka tridesetak tvrtki.

- Predviđa se udvostručenje i površine i proizvodnje, jer je nedavno izrađena Studija korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije pokazala da je to moguće i da ima interesa - doznali smo od pročelnika Županijskog ureda za pomorstvo i turizam Jerolima Urode.

Sve je počelo s Cenmarom

Sve je počelo prije tridesetak godina s Cenmarom i uzgojem brancina, a potom i orada. Sada je 15 koncesioniranih lokacija za moguć uzgoj 2580 tona bijele ribe godišnje. U pripremi je postupak javnog prikupljanja ponuda za novih pet koncesija u zoni Z-1 za mogući uzgoj još 2505 tona (ukupno će se uzgajati 5085 tona bijele ribe).

Uzgoj tuna u hrvatskom Jadranu također je počeo na zadarskom području, i to 1996. godine, a sada postoji pet koncesija za moguć uzgoj 4970 tona tune. Pripremana je i lokacija kod otoka Lavdare za uzgoj još 3000 tona, te je izrađena i skupa ekološka studija, no onda je došlo do drastičnog ograničavanja ulova tune zbog odredbi ICCAT-a. Sada se ta lokacija prenamjenjuje za uzgoj 600 tona bijele ribe.

Uzgojem školjaka, u prvom redu dagnji, na zadarskom se području bavi 10 uzgajivača, koji mogu uzgojiti 435 tona školjaka godišnje. Upravo je završeno prikupljanje ponuda za koncesije na još četiri lokacije, koje će omogućiti uzgoj još 750 tona školjaka, a prvi se put u Novigradskome moru priprema i uzgoj Jakobove kapice (školjke St. Jacques).

U Hrvatskoj je lani uzgojeno 5000 tona bijele ribe, 4200 tona tune, 2000 tona dagnji i milijun komada kamenica.

Na zadarskom je području uzgojeno više od pola ribe, više od četvrtine dagnji, a u proizvodnji kamenica neprijeporno je područje Malostonskog zaljeva.