Udruga za biološka istraživanja - BIOM, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije obilježavanju Međunarodni dan biološke raznolikosti 22.svibnja i 2010. godine kao Međunarodnu godinu biološke raznolikosti.

Cilj ovog događanja je promocija iznimne biološke vrijednosti ušća rijeke Karišnice. Ovo je jedno od svega nekoliko vrlo rijetkih staništa na našoj obali: niske muljevite i pjeskovite obale s močvarnim djelovima koje posjeduju osebujnu faunu i floru. Mediteranska vlažna područja koja su pod utjecajem plime i oseke predstavljaju jedno od globalno najugroženijih staništa, a u Republici Hrvatskoj su ista kritično ugrožena.

Međutim, potencijal za razvoj ovog područja temeljen na prirodnim vrijednostima je još uvelike neprepoznat u javnosti. Ovim događanjem želimo ukazati na mogućnosti razvoja ekološkog, održivog turizma, ponajprije promatranja ptica („birdwatcing" turizam) kao jednog oblika turizma.

Ekološka vrijednost ovog područja je prepoznata od strane znanosti i Zadarske Županije te je ovaj lokalitet pod preventivnom zaštitom. Osim toga, biljne zajednice vezane uz pjeskovite i muljevite obale su strogo zaštićene i uvrštene kao značajna staništa u nacionalu ekološku mrežu.

Događanje je otvoreno za javnost te su svi građani pozvani da obiđu poučnu stazu „Karišnicu" i ušće Tuvina uz stručno vodstvo biologa. Razgledavat će se ugrožena staništa, biljke i ptice te ostala fauna.

Preporučeno je doći u sportskoj odjeći i obući.