PAKOŠTANE - Općina Pakoštane u suradnji sa TZO Pakoštane i muškom klapom Pakoštane organizira zimsku klapsku školu koja će se održati 6. ožujka 2010. s početkom u 10.30 sati u prostorijama osnovne škole u Pakoštanima.

Ovom inicijativom žele da osim ljetnih klapskih događanja i u zimskom periodu ostanu središte klapskih zbivanja.

U zimskoj klapskoj školi predavati će tri eminentna stručnjaka sa provjerenim rezultatima- Maestro Joško Ćaleta, Bojan Pogrmilović te svima poznati Ljubo Stipišić.

Tema predavanja bit će:
Kako pjevati u klapi? (tehnika pjevanja)
Što su to etnomuzikološke i stilske razlike među pojedinim geografskim cjelinama
Osvrt na skrivenu simboliku u napjevima

Do sada je u školu prijavljeno 60-ak sudionika iz cijele Hrvatske.